Varför välja GroupTalk?

Varför välja GroupTalk?

Under årens lopp har vi kommit till insikten att GroupTalk kunder vanligtvis ingår i en av fyra kategorier. Vi anser att det är bättre att beskriva de olika kundernas behov än den traditionella metoden att presentera fallstudier för olika kundvertikaler.

Vi tror att du kan känna igen ditt företags behov i någon av kategorierna nedan.

Vår GroupTalk broschyr (PDF).

Gruppkommunikation för samarbete

Gruppkommunikation för samarbete

Vi letar efter en effektiv samarbetslösning för våra mobila arbetare.

Företag som vill vara konkurrenskraftiga satsar på att bli digitala med en digital transformationsstrategi. Mobiltelefonen blir den plattform som möjliggör effektiva arbetsflöden, som håller samman spridda arbetsgrupper och blir tillväxt samt produktivitetsdrivare, oavsett din bransch.

Alla har en telefon och den är bra för att ringa från person till person.

I många företag räcker emellertid inte telefonsamtal, det finns ett uttryckligt behov av att snabbt tala och samordna i grupp. Genom att använda GroupTalk kan alla organisationer dra nytta av kraften i gruppkommunikation, utan infrastrukturinvesteringar eller kostsamma implementeringsprojekt.

GroupTalk tjänsterna gör det möjligt för digitala arbetare / ensamarbetare att samarbeta mer effektivt och öka säkerheten.

Exempel på vertikaler som drar nytta av gruppkommunikation i realtid: säkerhet och vaktbolag, blåljus, bilbärgare, flyg, taxi, bygg, transport, detaljhandel, olja- och gasindustrin, hotell, köpcentrum, fabrik, sport, event, ideella organisationer m.fl.

Gruppkommunikation för samarbete
Utöka täckning för Push to Talk

Utöka täckning för Push to Talk

Vi vill utvidga täckningen betydligt för vårt befintliga kommunikationsradionät.

Det är fakta; vissa kunder behöver fortsätta använda sina Tetra- eller DMR-radiosystem. Orsakerna kan skilja sig åt, ofta finns vissa delar av verksamheten i ett område med ingen eller begränsad täckning av mobiltelefonnät. En annan orsak kan vara att kommunikationen ska fungera back-to-back (DMO), där radioapparater kan kommunicera med varandra utan någon form av basstation eller repeater.

Vi hör kunder säga att de önskar att deras radionätverk skulle ha bättre täckning över större geografiska områden och att de ibland hade tillgång till fler radioapparater. Men det är kostsamt att bygga ut komradio nät med omfattande täckning och investera i det antal komradio som krävs för att möta behovet vid speciella tillfällen.

Från ett praktiskt och ekonomiskt perspektiv kan det vara klokt att undersöka en GroupTalk lösning med radiobrygga. Detta är en en kostnadseffektiv lösning som kombinerar befintliga radioapparater med telefoner och datorer, en lösning utan geografiska begränsningar.

Flygbolag, offshore, hamnar, logistiska terminaler, transport och skidorter är typiska vertikaler som kan dra nytta av att utöka sina radionät.

Utöka täckning för Push to Talk
 Smartphone som komradio

Smartphone som komradio

Vi vill modernisera vårt nuvarande komradiosystem.

Mycket kan sägas om traditionella komradiosystem, men ofta har de en imponerande livslängd. Trots det har vi kunder som kommer till oss för att byta ut deras komradio lösningar som är vid vägs ände och vill istället gå över till en modernare lösning.

Förutom den ekonomiska fördelen verkar flexibilitet i tjänster och funktionalitet, röstkvalitet, täckning och den moderna webbaserade administrationen av GroupTalk vara de viktigaste faktorerna för deras val.

Ur ett praktiskt perspektiv, med en smartphone för PTT, behövs bara en enhet för all kommunikation. Mindre att bära, underhålla och ladda.

 Smartphone som komradio
Öka säkerheten med personlarm i mobilen

Öka säkerheten med personlarm i mobilen

Vi vill öka säkerheten för våra anställda och vår verksamhet.

Tyvärr lever vi i en värld där du alltid måste vara förberedd på det värsta. Säkerhet är viktigt för företag som behöver skapa tryghet för sina anställda.

GroupTalk tillhandahåller omfattande larm- och säkerhetsfunktioner som kan användas av anställda för att larma inom sin organisation såväl som till externa säkerhetspartners vid en farlig situation.

Användningen av person larm från GroupTalk har utvidgats till personal i butiker som larmar säkerhetsvakterna som arbetar i köpcentret eller i dess närhet.

Över tiden har vi sett hur många GroupTalk kunder som började med PTT tjänster för samarbete börjar dra nytta av den professionella larmfunktionaliteten hos GroupTalk. Detta inkluderar även ensamarbete inom servicebranschen, på lager, sjukhus etc.

Öka säkerheten med personlarm i mobilen