Tjänster

Tjänster

GroupTalk tillhandahåller en samarbetssvit som en molntjänst. Tjänsten innehåller en uppsättning kraftfulla realtids funktioner som kan kombineras för att möta våra kunder ständigt förändrade kommunikationsbehov och arbetsflöden.

Som GroupTalk-kund administrerar du centralt de funktioner och resurser som olika användarkategorier inom din organisation ska ha tillgång till. Konceptet med användarkategorier underlättar användare att ha tillgång till exakt den funktionalitet som behövs. Detta resulterar i ett "rent" användargränssnitt i mobilappen och på webben, det är intuitivt och lätt att använda.

Tjänsterna och funktionerna kan prenumereras på med årliga, månatliga och till och med dagliga licenser, kombinerade efter kundens behov, för att ge stor flexibilitet och kostnadseffektivitet.

Se videon nedan för att snabbt få en förståelse av huvudfunktionerna i GroupTalk och fortsätt att läsa på den här sidan för att få mer information.

Group PTT

Push-to-Talk (PTT) via mobilen, över mobil- eller Wi-Fi-nätverk, är det moderna sättet för omedelbar röstgruppkommunikation.

Det kallas ofta för PoC, Push to Talk over Cellular, på engelska.

Group PTT-funktionen tillhandahåller motsvarande tjänst som en traditionell komradio (walkie-talkie). GroupTalk Group PTT drar nytta av i princip obegränsad geografisk täckning och kristallklar röstkommunikation.

GroupTalk-användare väljer en PTT-grupp (ibland kallad en "kanal" som i den analoga radiovärlden) i listan över tillgängliga grupper. Alla i den PTT-gruppen kan omedelbart kommunicera med varandra med röst, med ett knapptryck. Push-to-Talk är halv duplex, så att bara en användare kan prata i taget.

Mobilanvändare kan endast välja en primär grupp åt gången medan sändare som använder tjänsten på en PC kan delta i flera grupper samtidigt. Dessutom kan mobilanvändare "skanna" grupper i bakgrunden. Inkommande röst på skannade grupper hörs när det inte finns någon rösttrafik i den primära gruppen. All kommunikation sker i realtid. Användaråtkomst till PTT-grupperna hanteras centralt på webben.

Group PTT

PC Dispatch

Hantera och stödj dina mobila arbetare från en dator i realtid.

PC Dispatch är en modern HTML5-baserad app som körs i en webbläsare (Google Chrome föredras). En Dispatch kan övervaka flera PTT-grupper och privata samtal samtidigt, liksom hantera köer, personlarm och visa användarpositioner i realtid. Den exakta funktionsuppsättningen hanteras centralt i webbadmin. En Chrome-extension kan installeras som möjliggör användning av externa USB Push-to-Talk-knappar, bordsmikrofoner med PTT och fotpedaler för PTT.

PC Dispatch

Positionering

Se dina kollegor i realtid eller i platshistorik på en karta

Positionering för användare kan visas i realtid på en PC-Dispatch eller historisk (brödsmulnadsspår) när man använder platshistorik i webbadministration.

En användare och ett datum- och tidsintervall anges och motsvarande spår för användaren visas. Du kan se tiden då användaren befann sig på en specifik plats och användarens hastighet vid den tidpunkten.

Positionering kan vara ett integritetsproblem och det är kritiskt att alla som möjliggör denna funktion har har rätt att göra det i sin organisation och att användarna som spåras informeras och har godkänt spårningen.

Varaktigheten för hur länge platsdata lagras är konfigurerbar och data raderas automatiskt i slutet av perioden.

En åtkomsträtt för "positionering" måste tilldelas de personer som har behörighet att få åtkomst till positioneringsinformation.

Positionering

Röstinspelning

Spela in, lagra och spela upp all röstkommunikation

GroupTalk röstinspelaren är tillgänglig som en molntjänst och som en lokal lösning (on premise server).

Inspelaren kan konfigureras för att spela in och lagra valfri kombination av grupp PTT, privata samtal och medhörning vid personlarm. Det finns ett webbaserat verktyg för uppspelning av inspelningar och för att exportera dem till ett mer portabelt filformat, när det behövs för bevis eller träningsändamål.

Alla inspelningar är krypterade och en speciell "inspelare" åtkomsträtt måste tilldelas i GroupTalk för att en användare ska få åtkomst till inspelningarna.

En granskningslogg finns som dokumenterar åtkomst (vem och när) av inspelningar.

Röstinspelning

Mobil app

Omedelbar Push-to-Talk gruppkommunikation och samarbete.

GroupTalk-appen är tillgänglig för Android-smartphones och surfplattor samt för iPhone och iPad med iOS.

Funktionerna, knapparna och inställningarna i appen hanteras centralt på webbadministratören och skjuts ut till användarens mobila enhet Over The Air (OTA).

Mobil app

Personlarm

Varna omedelbart kollegor och ett larmcentral när hjälp behövs. Realtids positionering och medlyssning för ökad säkerhet.

För att öka personalens säkerhet kan överfallslarm användas. Larmkonfigurationen hanteras centralt på webben och skjuts ut till användarens enhet. Olika säkerhetsfunktioner kan aktiveras när larmet utlöses, till exempel skicka SMS, automatisk uppringning för full duplexkommunikation eller medhörning över IP, realtids positionering och larm till kollegornas mobila enheter med GroupTalk och på PC Dispatcher på larmcentral.

SMS kan skickas automatiskt av telefonen till förkonfigurerade telefonnummer med ett larmmeddelande baserat på en mall. Stödjande standarder, till exempel OVLS. Meddelandet kan innehålla namn och annan användarinformation och plats vid alarmet. För iOS-baserade enheter kommer SMS att skickas från GroupTalk-servern på iOS-enhetens vägnar.

Android-telefoner kan konfigureras för att automatiskt ringa ett förkonfigurerat nummer. På så sätt kan en larmcentral lyssna på och eventuellt prata med användaren.

Larmet kan konfigureras för att förbli aktivt tills det har återställts av en auktoriserad användare. I detta fall rapporterar enheten kontinuerligt sin plats för att göra det möjligt för en avsändare att följa enhetens position i realtid. Larm visas också tydligt och meddelas i PC-Dispatch och / eller i mobilapparna.

Personlarm

Privata samtal

För direkt kommunikation mellan två användare

Förutom grupp push-to-talk kan privata samtal initieras mellan två användare. Detta skapar en tillfällig halvduplex push-to-talk-session som bara de två användarna deltar i. Samtalet avslutas när endast en deltagare är kvar i samtalet, eller samtalet har varit inaktiv under en tid. Denna funktion kan konfigureras så att samtal bara kan initieras från en part till en annan och inte tvärtom.

Privata samtal

Låter användare begära återkoppling från Dispatcher utan att störa deras arbetsflöde

Det är ganska vanligt att en mobila arbetare behöver assistans från en Dispatcher, men att svaret inte är så brådskande. Det kan också vara så att bara ett par Dispatchers hanterar hundratals mobila arbetare.

I sådana scenarier är det att föredra om mobilanvändarna inte ringer eller kontaktar de centrala sändarna direkt med PTT. Istället när användare behöver prata med sändarna kommer de in i en kö genom att trycka på en knapp. Dispatchern kan hantera kön och vidta lämpliga åtgärder för varje kö-ärende och återkoppla till användarna på det mest effektiva sättet. Flera köer kan konfigureras med valfri prioritering. Flera Dispatchers kan hantera samma köer.

Köer kan också användas för att informera Dispatchern av status för en användare. Till exempel att en lastbil är tillgänglig för ett nytt jobb eller att en taxi är ledig.

Kö

Textmeddelande

Skicka textmeddelanden till dina kollegor

I vissa situationer behövs ett textmeddelande för att komplettera röstmeddelanden. I GroupTalk-applikationen kan du skicka textmeddelanden i grupper, såväl som person till person.

Textmeddelande

User Status

Håll dina kollegor uppdaterade om din användarstatus

GroupTalk-funktionen "User Status" är ett sätt för användare att visa sin status för andra GroupTalk-användare, både mobil och dispatcher. Statusarna som är tillgängliga för en användare är fördefinierade av en administratör och varje status har både ett namn (t.ex. "Tillgänglig") och eventuellt en färg.

User Status

Call Sign

Välj ett nätverksnamn som passar den aktuella arbtesuppgiften

GroupTalk Call Sign tillåter användare att ställa in/ändra sitt nätverksnamn enligt deras aktuella uppgift. Idealisk för personal som växlar mellan uppgifter/objekt under arbetstid.

Call Sign

Skanning

Använd skanning för att delta i flera PTT-grupper

Medan en PC Dispatch-klient kan ha full åtkomst till ett antal PTT-grupper samtidigt kan mobiltelefon appen bara tala i en grupp åt gången. Skanningsfunktionen i GroupTalk låter mobiltelefonanvändare lyssna på ett obegränsat antal grupper. När en konversation startas i en av de skannade grupperna kommer användaren att flyttas dit automatiskt. När den "skannade konversationen" är över flyttas användaren tillbaka till primärgruppen.

Det är ganska vanligt att mobilanvändare kommunicerar i en primär grupp men skannar en sekundär "nöd-" eller "meddelande" -grupp som kan användas av en Dispatcher för att snabbt nå ut till många användare inom en organisation med viktig och brådskande information.

Säkerhets- och transportföretag är ofta användare av skanning.

Skanning

Radio brygga

En radiobrygga används för att ansluta ett befintligt komunnikationsradiosystem till GroupTalk-användare med mobiltelefoner eller PC-Dispatch.

Vissa kunder behöver en PTT-kommunikationslösning som kan användas för direktkommunikation och inte är beroende av tredjepartsnätverk eller det enkla faktumet att ingen eller begränsad mobiltelefontäckning är tillgänglig i området.

En koppling mellan komradiosystem och Grouptalk är ett utmärkt sätt att utöka täckningen och "radioområdet" och att fortsätta dra nytta av tidigare investeringar. Med en radiobrygga kan komradio- och GroupTalk-användare kommunicera sömlöst med varandra och utan geografisk begränsning.

Radio brygga

Delning

"Kommunikation mellan organisationer"

I scenarier där två eller flera GroupTalk-organisationer vill dela en nätverksresurs som PTT-grupper, larm, positioner, mm, erbjuder vi en delningsfunktion som gör det möjligt för företag att ställa in delning av resurser efter behov.

Typiskt vill ett företag med personal arbetande i utsatta miljöer ha en certifierad larmcentral för att hantera sina överfallslarm. På en typisk byggarbetsplats finns arbetare från flera enterprenörer och att dela PTT-grupper är ett effektivt sätt att hantera "radiokommunikation".

Delning

Konsultation

En grupp av professionella utvecklare och konsulter finns till ditt förfogande

För vissa företag behövs en integration med GroupTalk för att stödja deras arbetsflöde.

GroupTalks konsultationstjänster inkluderar ett komplett utbud av support från standardanpassningsprojekt till full integration och utveckling av specifika funktioner för att stödja kundernas arbetsflöden och IT lösningar.

GroupTalk erbjuder mycket flexibilitet och lösningen stöder integration i molnet, på PC-Dispatch och på mobila enheter. Integration med webbappar och andra IT-system.

Konsultation

Privat molntjänst

Privat molntjänstkonfiguration tillgänglig

GroupTalk körs på Amazon AWS en säker, privat, tillgänglig och redundant Cloud Computing-miljö som erbjuder marknadsledande nätverkssäkerhet. Vissa kunder kräver dock mer integritet och därför erbjuder vi en privat Amazon-installation som stöds och underhålls av GroupTalk. Kontakta oss för mer information på info@grouptalk.com

Privat molntjänst

Integration

API:er tillgängliga för applikationsintegration

GroupTalk-tjänsten stöder ett brett utbud av öppna API:er för applikationsintegration så att du kan integrera våra tjänster i din interna applikation.

Integration

Webbadministratör

Enkelt, modernt och kraftfullt administrationsverktyg

En kraftfull, logisk, lättanvänd HTML-5-klient som tillåter administratörer att skapa och underhålla en "skräddarsydd" samarbetskonfiguration för teamet.

Webbadministratör

Tvåfaktorsautentisering

2FA

Lägg till ett extra lager av säkerhet till ditt GroupTalk ID för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till ditt konto, även om du har komprometterat lösenord.

Tvåfaktorsautentisering

Kontakt Synkronisering

Synkronisera viktiga kontakter till ditt GroupTalk-nätverk

För att stödja tillgänglighet för viktiga kontakter utanför ditt GroupTalk-nätverk erbjuder vi en kontaktsynkronisering i vår applikation. Praktiskt t.ex. för personal som arbetar på en avlägsen plats i behov av rapportering utanför sitt nätverk. Kraftfullt för administratörer, för att säkerställa att alla användare har tillgång till nödvändiga kontaktpunkter.

Kontakt Synkronisering

Partners med ledande hårdvaruleverantörer

Partnerskap med ledande hårdvarutillverkare säkerställer kompatibilitet

GroupTalk arbetar med ledande hårdvaruleverantörer av PTT-tillbehör och specialiserade PTT-telefoner, inklusive enheter som är certifierade för användning i ATEX-miljöer. Låt oss veta vilken utrustning du föredrar så säkerställer vi kompatibilitet om den inte redan stöds.

Partners med ledande hårdvaruleverantörer

Rapporter & Arkiv

Kraftfull rapportgenerator tillgänglig, flexibel lagring

GroupTalk Admin-portalen innehåller en avancerad rapportgenerator. Vi strävar efter att hålla detta uppdaterat med de senaste förfrågningarna, men låt oss veta om du inte kan hitta rapporten som täcker dina behov.

Rapporter & Arkiv