GroupTalk tjänster

Grouptalk push to talk tjänst med obegränsad täckning

GroupTalk tillhandahåller en samarbetssvit som en molntjänst. Tjänsten innehåller en uppsättning kraftfulla realtidsfunktioner som kan kombineras för att möta våra kunder ständigt förändrade kommunikationsbehov och arbetsflöden.

Som GroupTalk kund administrerar du centralt de funktioner och resurser som olika användarkategorier inom din organisation ska ha tillgång till. Konceptet med användarkategorier underlättar användare att ha tillgång till exakt den funktionalitet som behövs. Detta resulterar i ett "rent" användargränssnitt i mobilappen och på webben, det är intuitivt och lätt att använda.

Tjänsterna och funktionerna kan prenumereras på med årliga, månatliga och till och med dagliga licenser, kombinerade efter kundens behov, för att ge stor flexibilitet och kostnadseffektivitet.

Se videon nedan för att snabbt få en förståelse av huvudfunktionerna i GroupTalk och fortsätt att läsa på den här sidan för att få mer information.

Push to Talk grupper

Push to Talk (PTT) via mobilen, över mobilnätet 3G / 4G / 5G- eller Wi-Fi-nätverk, är det moderna sättet för omedelbar röst- och textkommunikation i grupp.

Det kallas ofta för PoC, Push to Talk over Cellular, på engelska.

Grupp PTT-funktionen tillhandahåller motsvarande tjänst som en traditionell komradio (walkie talkie). GroupTalk Grupp PTT drar nytta av i princip obegränsad geografisk täckning och kristallklar röstkommunikation och textmeddelanden.

GroupTalk användare väljer en PTT grupp (ibland kallad en "kanal" som i den analoga radiovärlden) i listan över tillgängliga grupper. Alla i den PTT gruppen kan omedelbart kommunicera med varandra med röst, med ett knapptryck. Push to Talk är halv duplex, så att bara en användare kan prata i taget.

Mobilanvändare kan endast välja en primär grupp åt gången medan en samordnare som använder GroupTalk tjänsten på en PC (dator) kan delta i flera grupper samtidigt. Dessutom kan mobilanvändare "skanna" grupper i bakgrunden. Inkommande röst på skannade grupper hörs när det inte finns någon rösttrafik i den primära gruppen. All röst- och textkommunikation sker i realtid. Användaråtkomst till PTT grupperna hanteras centralt i webbadmin.

Pilot med blåtands headset och talar genom Push to Talk till sina kollegor.

GroupTalk PC Dispatch

Hantera och stödj dina mobila arbetare från en dator i realtid.

PC Dispatch är en modern HTML5-baserad app som körs i en webbläsare (Google Chrome föredras). En Dispatch kan övervaka flera PTT grupper och privata samtal samtidigt, liksom hantera köer, person larm / överfallslarm och visa användarpositioner i realtid. Den exakta funktionsuppsättningen hanteras centralt i webbadmin. En Chrome-extension kan installeras som möjliggör användning av externa USB Push to Talk knappar, bordsmikrofoner med PTT och fotpedaler för PTT.

GroupTalk PC Dispatch 2 överfallslarm personlarm status privat samtal och PTT

GPS positionering

Se dina kollegor i realtid eller i platshistorik på en karta

Positionering för användare kan visas i realtid på en PC Dispatch eller historisk (brödsmulnadsspår) när man använder platshistorik i webbadministration.

En användare, ett datum och ett tidsintervall anges och motsvarande spår för användaren visas på kartan. Du kan se tiden då användaren befann sig på en specifik plats och användarens hastighet vid den tidpunkten.

Positionering kan vara ett integritetsproblem och det är kritiskt att alla som möjliggör denna funktion har rätt att göra det i sin organisation och att användarna som spåras informeras och har godkänt spårningen.

Varaktigheten för hur länge platsdata lagras är konfigurerbar och data raderas automatiskt i slutet av perioden.

En åtkomsträtt för "positionering" måste tilldelas de personer som har behörighet att få åtkomst till positioneringsinformation.

GPS positionering

Röstinspelning

Spela in, lagra och spela upp all röstkommunikation

GroupTalk röstinspelaren är tillgänglig som en molntjänst och som en lokal lösning (on premise server).

Inspelaren kan konfigureras för att spela in och lagra valfri kombination av PTT grupp, privata samtal och medhörning vid personlarm. Det finns ett webbaserat verktyg för uppspelning av inspelningar och för att exportera dem till ett mer portabelt filformat, när det behövs för bevis eller träningsändamål.

Alla inspelningar är krypterade och en speciell "inspelare" åtkomsträtt måste tilldelas i GroupTalk för att en användare ska få åtkomst till inspelningarna.

En granskningslogg finns som dokumenterar åtkomst (vem och när) av inspelningar.

Röstinspelning

GroupTalk app

Omedelbar Push to Talk gruppkommunikation och samarbete.

GroupTalk appen är tillgänglig för Android smartphones och surfplattor samt för iPhone och iPad med iOS. GroupTalk har global täckning med Wifi och 4G/5G. Vilket innebär att en GroupTalk användare har maximal geografisk täckning över hela världen, från den nordligaste till den sydligaste punkten.

Funktionerna, knapparna och inställningarna i appen hanteras centralt i webbadmin och skickas till användarens mobila enhet Over The Air (OTA).

GroupTalks Push to Talk text meddelande överfallslarm person larm funktioner

Personlarm

Larma omedelbart dina kollegor och / eller en larmcentral när hjälp behövs, med realtidsuppdatering av din GPS positionering och medlyssning för ökad säkerhet.

För att öka personalens säkerhet kan överfallslarm / personlarm användas, även personlarm vid ensamarbete. Larmkonfigurationen hanteras centralt i webbadmin och skjuts ut till användarens enhet. Olika säkerhetsfunktioner kan aktiveras när person larmet utlöses, till exempel skicka SMS, automatisk uppringning för full duplex kommunikation eller medhörning över IP, realtids positionering och överfallslarm till kollegornas mobila enheter med GroupTalk och på PC Dispatcher på larmcentral.

SMS kan skickas automatiskt av telefonen till förkonfigurerade telefonnummer med ett larmmeddelande baserat på en mall. Stödjande standarder, till exempel OVLS. Meddelandet kan innehålla namn, annan användarinformation och positionering vid alarmet. För iOS baserade enheter kommer ett SMS att skickas från GroupTalk servern på iOS enhetens vägnar.

Android telefoner kan konfigureras för att automatiskt ringa ett förkonfigurerat nummer. På så sätt kan en larmcentral lyssna på och eventuellt prata med användaren.

Överfallslarm / person larm kan konfigureras till att förbli aktivt tills att det har återställts av en auktoriserad användare. I detta fall rapporterar enheten kontinuerligt sin plats för att göra det möjligt för en avsändare att följa enhetens position i realtid. Person larm visas också tydligt och meddelas i PC Dispatch och / eller i mobil appen.

Kvinnlig ensamarbetare med personal larm för ensamarbete i butik

Privata samtal

För direkt kommunikation mellan två användare

Förutom grupp Push to Talk kan privata samtal initieras mellan två användare. Detta skapar en tillfällig halvduplex, en push to talk session som bara de två användarna deltar i. Samtalet avslutas när endast en deltagare är kvar i samtalet, eller när samtalet har varit inaktiv under en tid. Denna funktion kan konfigureras så att samtal bara kan initieras från en part till en annan och inte tvärtom.

En kvinna på en byggarbetsplats med en GroupTalk telefon i ett PTT gruppsamtal

Låter användare begära återkoppling från PC Dispatcher utan att störa deras arbetsflöde

Det är ganska vanligt att en mobila arbetare behöver assistans från en PC Dispatcher, men att svaret inte är så brådskande. Det kan också vara så att bara ett par PC Dispatchers hanterar hundratals mobila arbetare.

I sådana scenarier är det att föredra om mobilanvändarna inte ringer eller kontaktar de centrala samordrarna direkt med PTT. Istället när användare behöver prata med samordnaren hamnar de i en kö genom att trycka på en kö knapp. PC Dispatchern kan hantera kön och vidta lämpliga åtgärder för varje kö ärende och återkoppla till användarna på det mest effektiva sättet. Flera köer kan konfigureras med valfri prioritering. Flera PC Dispatchers kan hantera samma köer.

Köer kan också användas för att informera PC Dispatchern av status för en användare. Till exempel att en lastbil är tillgänglig för ett nytt jobb eller att en taxi är ledig.

En säkerhetsvakt i ett köpcentrum med en komradio kommunikationsradio walkie talkie

Textmeddelande

Skicka textmeddelanden till dina kollegor

I vissa situationer behövs ett textmeddelande för att komplettera röstmeddelanden. I GroupTalk appen kan du skicka textmeddelanden i PTT grupper, såväl som användare till användare. 

GroupTalk komradio walkie talkie som en person trycker på

Användarstatus

Håll dina kollegor uppdaterade om din användarstatus

GroupTalk funktionen "User Status" är ett sätt för användare att visa sin status för andra GroupTalk användare, både mobil och dispatcher. Statusarna som är tillgängliga för en användare är fördefinierade av en administratör och varje status har både ett namn (t.ex. "Tillgänglig") och eventuellt en färg.

GroupTalk app men funktionen user status

Nätverksnamn

Välj ett nätverksnamn / anropsnamn "Call Sign" som passar din aktuella arbtesuppgift

GroupTalk Call Sign tillåter användare att ställa in/ändra sitt nätverksnamn enligt deras aktuella arbetsuppgift. Idealisk för personal som växlar mellan uppgifter/objekt under arbetstid. Till exempel väktare som står vid olika vaktposter under en arbetsdag. 

Två stycken poliser / vakter som arbetar tillsammans utanför en port

Skanning

Använd skanning för att delta i flera PTT grupper

Medan en PC Dispatch klient kan ha full åtkomst till ett antal PTT grupper samtidigt kan en mobilanvändare bara tala i en grupp åt gången. Skanningsfunktionen i GroupTalk låter mobilanvändare att lyssna på ett obegränsat antal grupper. När en konversation startas i en av de skannade grupperna kommer användaren att flyttas dit automatiskt. När den "skannade konversationen" är över flyttas användaren tillbaka till den  primära PTT gruppen.

Det är ganska vanligt att mobilanvändare kommunicerar i en primär grupp men skannar en sekundär "nöd-" eller "meddelande" -grupp som kan användas av en Dispatcher för att snabbt nå ut till många användare inom en organisation med viktig och brådskande information.

Säkerhets- och transportföretag är ofta användare av skanning.

Ett flygplan som står inne på en flygplats med markarbetare som använder grouptalk

Radio brygga till GroupTalk

En radiobrygga, det vill säga interoperabilitet används för att ansluta ett befintligt kommunikationsradiosystem till GroupTalk användare med mobiltelefoner eller PC Dispatch. 

Vissa kunder behöver en PTT kommunikationslösning som kan användas för direktkommunikation och som inte är beroende av ett tredjepartsnätverk eller det enkla faktumet att det är en begränsad mobiltäckning i området.

En koppling mellan komradiosystem och GroupTalk är ett utmärkt sätt att utöka täckningen och "radioområdet" och att fortsätta dra nytta av tidigare investeringar. Med en radiobrygga kan komradio och GroupTalk användare kommunicera sömlöst med varandra och utan geografisk begränsning.

En lastbil som åker på en väg. Komradio lastbil

Delning av nätverksresurser

Kommunikation mellan organisationer. Interoperabilitet mellan organisationer som använder GroupTalk för PTT, överfallslarm / person larm, GPS positiondelning, köer, meddelanden, etc.

I scenarier där två eller flera GroupTalk organisationer vill dela en nätverksresurs som PTT grupper, överfallslarm, positionering, mm, erbjuder vi en delningsfunktion som gör det möjligt för företag att ställa in delning av resurser efter behov.

Typiskt vill ett företag med personal arbetande i utsatta miljöer ha en certifierad larmcentral för att hantera sina överfallslarm / person larm. På en typisk byggarbetsplats finns arbetare från flera enterprenörer och att dela PTT grupper är ett effektivt sätt att hantera "radiokommunikation".

En världskarta där människor kommunicerar med varandra mellan länderna via 3G 4G 5G och wifi nätverk

Konsultation

En grupp av professionella utvecklare och konsulter finns till ditt förfogande

För vissa företag behövs en integration med GroupTalk för att stödja deras arbetsflöde.

GroupTalks konsultationstjänster inkluderar ett komplett utbud av support från standardanpassningsprojekt till full integration och utveckling av specifika funktioner för att stödja kundernas arbetsflöden och IT lösningar.

GroupTalk erbjuder mycket flexibilitet och lösningen stöder integration i molnet, på PC Dispatch och på mobila enheter. Integration med webbappar och andra IT-system.

Lampor med orden konsultation service framgång vetenskap strategi och råd

Privat molntjänst

Privat molntjänstkonfiguration tillgänglig

GroupTalk körs på Amazon AWS, en säker, privat, tillgänglig och redundant Cloud Computing-miljö som erbjuder marknadsledande nätverkssäkerhet. Vissa kunder kräver dock mer integritet och därför erbjuder vi en privat Amazon installation som stöds och underhålls av GroupTalk. Kontakta oss för mer information på info@grouptalk.com

En molntjänst som är privat för GroupTalk användare

Integration

API:er tillgängliga för applikationsintegration

GroupTalk tjänsten stöder ett brett utbud av öppna API:er för applikationsintegration så att du kan integrera våra tjänster i din interna app.

Bild med pussel som integreras med varandra

GroupTalk webbadmin

Enkelt, modernt och kraftfullt administrationsverktyg

En kraftfull, logisk, lättanvänd HTML-5-klient som tillåter administratörer att skapa och underhålla en "skräddarsydd" samarbetskonfiguration för teamet.

Person som skriver på en dator i GroupTalk webbadmin

Tvåfaktorsautentisering

2FA

Lägg till ett extra lager av säkerhet till ditt GroupTalk ID för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till ditt konto, även om du har komprometterat lösenord.

Lås med texten tvåfaktorsautentisering

Kontaktsynkronisering

Synkronisera viktiga kontakter till ditt GroupTalk nätverk

För att stödja tillgänglighet för viktiga kontakter utanför ditt GroupTalk nätverk erbjuder vi en kontaktsynkronisering i vår app. Praktiskt till exempel för personal och / eller ensamarbete som arbetar på en avlägsen plats i behov av rapportering utanför sitt nätverk. Kraftfullt för administratörer, för att säkerställa att alla användare har tillgång till nödvändiga kontaktpunkter.

Två smartphones som synkroniserar viktiga kontakter till sitt GroupTalk nätverk mellan varandra

Partners med ledande hårdvaruleverantörer

Partnerskap med ledande hårdvarutillverkare säkerställer kompatibilitet

GroupTalk arbetar med ledande hårdvaruleverantörer av PTT tillbehör och specialiserade PTT telefoner, inklusive enheter som är certifierade för användning i ATEX miljöer. Låt oss veta vilken utrustning du föredrar så säkerställer vi kompatibilitet om den inte redan stöds.

Höga skyskrapor

GroupTalk rapporter & arkiv

Kraftfull rapportgenerator tillgänglig, flexibel lagring

GroupTalks admin portal innehåller en avancerad rapportgenerator. Vi strävar efter att hålla detta uppdaterat med de senaste förfrågningarna, men låt oss veta om du inte kan hitta rapporten som täcker dina behov.

Molntjänst för Push to Talk som lagrar GroupTalk rapporter