Byggarbetare med Push to talk komradio och hörselkåpor med push to talk

Byggindustrin får global räckvidd och ökad säkerhet med PTT

aug 24, 2022

I de flesta regioner i världen är byggnadsarbetare bland de mest utsatta personalen för olyckor, kostsamma både vad gäller mänskliga och finansiella tillgångar. Omedelbar kommunikation och personlarm kan minska antalet olyckor och förbättra hjälpinsatserna.

Byggarbetsplatser varierar i storlek från små till stora ytor, såväl som från en till många platser. En pålitlig kommunikationstjänst som passar alla typer av projekt behövs.

Lastbilar, rulltrappor, kran- och liftpersonal behöver kommunicera i olika grupper och samtidigt behöver ledning och planering kunna få tag på resurser.

Molnbaserad kommunikation revolutionerar kommunikationen inom byggbranschen

GroupTalk är en tjänst som ger dig en säker gruppkommunikation med obegränsad goegrafisk räckvidd, Push to Talk grupper med obegränsat antal användare. Tjänsten kan sättas upp efter kundens behov, med PTT grupper för olika kompetenser, funktioner, områden, uppgifter eller med generiska grupper. Ett personlarm / överfallslarm för utsatt eller skadad personal som rapporterar både till närliggande kollegor och centrala resurser minskar kostnaderna och ger ett giltigt bidrag till företagets HSE (Health Safety Environment) rutiner.