Integritetspolicy

Att skydda dataintegriteten är mycket viktigt för oss. I detta dokument benämns GroupTalk företaget, GroupTalk tjänsten, GroupTalk appen och grouptalk.se nedan för "företaget", "tjänsten", "appen" respektive "webbplatsen". Denna integritetspolicy beskriver säkerhetspraxis för våra mobilappar, våra tjänster och våra webbplatser.

De flesta personuppgifter som lagras tillhandahålls av administratören/administratörerna för din organisation för att möjliggöra och förbättra användningen av tjänsten. Vi samlar in väldigt lite personligt identifierbar information om dig och lagrar den säkert. Vissa personuppgifter kommer att vara tillgängliga för dina administratörer och kollegor som en del av tjänsten.

Informationsinsamling, användning och delning

Vi samlar inte in eller lagrar någon personlig information om dig, förutom vad du eller dina administratörer frivilligt tillhandahåller via vår webbplats eller annan direktkontakt. Vi använder tredjepartstjänster som Google Analytics för att hjälpa oss tillhandahålla och förbättra vår tjänst. Vi överför personuppgifter om användare till tredje parter endast om de tillhandahåller en skyddsnivå som minst motsvarar EU-U.S. Privacy Shield Framework.

Information kan även användas av Google för Ads, se Google's Privacy & Terms Site för detaljer. 

Om du aktiverar kontaktsynkronisering i mobilappen kommer kontakterna på din enhet att nås och läsas av appen för att synkronisera kontakter (administrerade av dina administratörer) från molnet till din enhet. I inget fall laddas kontakterna på din enhet upp till molnet.

Vi samlar in IP-adresser för enheter som har åtkomst till våra tjänster i våra serverloggar, såväl som information som internetdomäner, datum och tid för ett besök och sidorna på vår webbplats. Denna information används endast för diagnostiska och analytiska syften för att förbättra och säkra de tjänster vi tillhandahåller. Vi samlar även in data om tjänsteanvändning genom appar, t.ex. när en användare går in i och lämnar PTT-grupper och ringer, går in i en kö eller utlöser ett pesonlarm.

Kakor (cookies)

Vi använder cookies, systemloggar och annan datalagringsteknik för att (i) bevara information så att du inte behöver ange den igen under ditt besök eller vid efterföljande besök; och (ii) övervaka samlade mätvärden som totalt antal besökare och visade sidor. De flesta webbläsare har ett alternativ för att inaktivera cookies, men om du stänger av dem kanske delar av vår webbplats inte fungerar som avsett. Överlag är vårt mål att vara huvudsakligen oberoende av cookies.

Mobil platsinformation

I vissa fall, när de konfigureras av din(a) administratör(er), samlas platsdata in via mobilappen. Denna data är endast tillgänglig för ett begränsat antal användare (som konfigurerat), och är avsedd som en tjänst för dig och din organisation. Dessa data sparas bara så korta som möjligt medan de fortfarande är användbara, vanligtvis några timmar. Ett undantag är vid utlösta personlarm, där platsdata som är associerade med larmenheten kommer att sparas under en längre tid (vanligtvis 30 dagar).

Brottsbekämpning och transparens

Vi kräver en stämningsansökan eller domstolsbeslut för att tillhandahålla användarinformation till brottsbekämpande myndigheter, som ditt namn, betalningsmedel och tjänstgöringstid. Vi kommer endast att avslöja användarinformation eller platsinformation som svar på en husrannsakningsorder. Om vi i god tro tror att det finns en nödsituation som innebär fara för dödsfall eller allvarlig fysisk skada, kan vi också tillhandahålla den begränsade information som krävs för att förhindra skadan, om vi har den.

Ändringar

Denna integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Större förändringar kommer att publiceras på vår hemsida.

Kontakta oss

Vi vill gärna höra alla frågor, funderingar eller feedback du kan ha om denna integritetspolicy. Om du har förslag till oss, låt oss veta. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida.