Lastbild i solnedgången

Push to Talk tjänster för transportbranschen

maj 3, 2023

Klicka här och börja din kostnadsfria provperiod idag

Transport industrin har fokus på affärsnytta genom högteknologiska lösningar

De senaste decennierna har logistikbranschen genomgått stora förändringar. Från att ha betraktats som en sorts sidoverksamhet, med materialhantering och transporter, har branschen expanderat och blivit en viktig och konkurrenskritisk faktor, med fokus på affärsnytta genom högteknologiska lösningar. En god samordning och sammankoppling mellan de olika teammedlemmarna och kontrollcentralerna under arbetets gång är en viktig faktor för att kunna bedriva ett säkert och effektivt logistikarbete.

Ökande fraktflöden och volymer gör att logistikbranschen växer i snabb takt. Större fartyg för att möta dessa ökande volymer gör att hamnar och terminaler växer, vilket i sin tur ökar utmaningarna för försäkringsbolagen, eftersom att bara en olycka kan resultera i avsevärt ökade kostnader. Men genom att genomföra aktiva mätningar kan företag och logistikpartners direkt minska riskerna att drabbas av större olyckor.

Branschen har också snabbt digitaliserats och tagit emot elektroniska transportordrar och textbaserade lösningar för att förbättra spårbarhet och effektivitet. Personlarm /Överfallslarm är också viktigt för personal som arbetar inom logistiksektorn, eftersom de måste kunna larma om de känner sig otrygga eller hotade under arbetet eller om det händer en olycka.

Föråldrade kommunikationsrutiner

En god samordning och sammankoppling mellan de olika teammedlemmarna och kontrollcentralerna under arbetets gång är en viktig faktor för att kunna bedriva ett säkert och effektivt logistikarbete. Men många användare inom logistikbranschen runt om i världen använder fortfarande traditionella och föråldrade tvåvägsradioapparater (walkie talkies) med en tillfällig knapp för att växla från röstmottagningsläge till sändningsläge när de kommunicerar. Att bygga radionätverk, programmera och tillhandahålla tvåvägsradio är komplicerat och tidskrävande. Detta är uråldrig och ineffektiv kommunikationsteknik, inte lämplig för en bransch med låga marginaler som också måste ligga i den tekniska framkanten, med målsättningen att vara säker, flexibel, effektiv och lönsam.

Fram till nu har utveckling och implementering av effektiva kommunikationsverktyg varit mycket kostsamt och komplicerat. I vissa fall har tekniken blivit föråldrad innan den har rullats ut helt. För mindre logistikföretag har detta inte ens varit ett alternativ. För dem har det av ekonomiska skäl varit praktiskt taget omöjligt att få en modern kommunikationslösning med god geografisk täckning.

Push to Talk teknik förbättrar logistikföretagets konkurrenskraft

Men detta är på väg att förändras, eftersom det finns en enorm potential att förbättra kommunikationen mellan medlemmarna i arbetslaget med modernare, men ändå enkla och användarvänliga, teknologier. Ett ökande antal logistikföretag tenderar att överge de uråldriga walkie talkie kommunikationslösningarna och ersätta dem med mer moderna kommunikationslösningar, baserade på digitala modeller som Push to Talk (PTT) i sina smartphones, en tjänst som gör det möjligt för användare att använda sina egna telefoner som walkie talkies med obegränsad räckvidd över de befintliga mobil- och WiFi näten. 

PTT över mobiltelefoner har flera fördelar​

 • PTT möjliggör enkel och säker team kommunikation mellan anställda genom att trycka på en enda knapp
 • Det är en kostnadseffektiv molnbaserad lösning som möjliggör kommunikation direkt via användarnas smartphones (och surfplattor/bärbara datorer)
 • Det är säkert
 • Den använder befintliga mobil- och WiFi nätverk, utan att behöva bygga och underhålla ditt eget nätverk
 • Röstkvaliteten är mycket tydligare än walkie talkies, vilket minskar sannolikheten för missförstånd
 • Administratören kontrollerar enkelt antalet användare, PTT grupper (kända som "kanaler" när man använder walkie talkies) och användaråtkomst
 • Lösningen kan innehålla Push to Talk tillbehör som PTT headset mm.
 • Användning av Bluetooth baserade PTT knappar i kombination med smartphones för omedelbar röstkommunikation
 • Det är snabbt; det tar bara någon timme att rulla ut vår molnbaserad PTT tjänst till företag med 10 000-tals användare
 • Det är enkelt att koppla ihop olika organisationer med PTT
 • Flexibiliteten att styra vem som tar emot person larm och routing av röstkommunikation är "game changing" i förhållande till hur traditionella tvåvägsradioapparater och larmlösningar fungerar
 • De nya teknikbaserade smartphones kan enkelt integreras med befintliga kommunikationsradiosystem så att du kan dra nytta av de investeringar som redan gjorts
 • Med en IP-baserad PTT lösning är tjänsterna inte längre geografiskt begränsade. Nu kan du kommunicera med vår PTT tjänst över gränserna, globalt och även med användare till sjöss och i flygplan

Många företag inom logistikbranschen har kommit att uppskatta flexibiliteten i en lösning som skulle kunna användas på olika bemanningsstorlekar, utan att behöva göra stora nyinvesteringar i kommunikationssystem. Att kunna koppla ihop personal i ett kommunikationsnät ger dem en möjlighet att dela information och resurser på ett sätt som de inte har kunnat göra med sina tidigare traditionella kommunikationssystem. Det här är en lösning som inte bara ger användaren ett flexibelt system och ett integrerat personlarm i tjänsten, utan den sparar även pengar jämfört med om de skulle köpa separata personlarm till var och en i personalen. Användningen av smartphones underlättar platsbaserade tjänster och ger en Dispatcher möjligheten att hålla reda på fordonens plats på en karta, vilket möjliggör snabb och enkel kommunikation med föraren, baserat på var fordonet befinner sig.

"Betydande besparingar"

Stora logistikföretag har resurserna att ligga i framkant och ta till sig nya kommunikationslösningar, de flesta av dem rullar redan ut smartphonebaserade kommunikationslösningar. Intressant nog är att med vår molnbaserade PTT tjänst är barriären för att använda de nya lösningarna praktiskt taget borta för företag av alla storlekar och SMB-segmentet (Small Medium Business) är snabba på att utnyttja dessa lösningar för att få en konkurrensfördel.

Lösningen har förbättrat kommunikationen i arbetsprocessen med resultat som:

 • Förbättrad säkerhetsövervakning
 • Förbättrad konkurrenskraft
 • Minskad kostnad
 • Engagerad personal och förbättrad arbetsmiljö

Tidsbegränsat och definierat projektverktyg

Logistik är kanske en av de branscher som kan dra de mest uppenbara fördelarna av de nya avancerade PTT gruppens kommunikationslösningar. Men PTT har också fått intresse från organisationer i andra branscher där omedelbar gruppkommunikation är avgörande, såsom flyg, bygg/infrastruktur, säkerhet, offshore och detaljhandel.

Allt fler företag uppskattar att de nya lösningarna är kostnadseffektiva, skalbara och flexibla, som gör att personal i olika storlekar kan kommunicera utan att behöva göra stora nyinvesteringar i kommunikationssystem.

Att kunna länka samman människor som arbetar tillsammans i vad som kan beskrivas som "tidsbegränsade och tydligt definierade korta projekt" i ett användarvänligt kommunikationsnät ger dem en möjlighet att dela information och resurser på ett sätt som de inte har kunnat göra med sina tidigare traditionella kommunikationsenheter.

GroupTalk lösningen är baserade på standardsmartphones och surfplattor/bärbara datorer som gör uppgiftsgruppskommunikation snabbare, mer flexibel, säker – och inte minst – mer kostnadseffektiv. Det kan vara den enskilt mest effektiva och fördelaktiga åtgärden som logistikbranschen kan implementera i sin strävan efter förbättrade paketerade tjänster och lägre kostnader.