Arbetare på en flygplats med hörselkåpor med Push to Talk

Flygindustrin anammar moderna PTT tekniker

mar 28, 2023

Testa GroupTalk kostnadsfritt redan idag Boka en demo av vår samarbetstjänst

Flygindustrin anammar vår moderna PTT teknik GroupTalk för mer samordnade och effektiva vändningsprocesser.

Push to Talk teknik förbättrar flygbolagens konkurrenskraft

Det finns en enorm potential att förbättra kommunikationen mellan flygbesättningen och markpersonalen med modernare, men ändå enkla och användarvänliga, teknologier. Ett ökande antal flygbolag tenderar att överge de uråldriga walkie talkie kommunikationslösningarna och ersätta dem med mer moderna kommunikationslösningar baserade på digitala modeller som Push to Talk (PTT) över mobiltelefoner, en tjänst som gör det möjligt för abonnenter att använda sina telefoner som walkie talkies med obegränsad räckvidd över de befintliga mobilnäten.
 

“Bästa investeringen som någonsin gjorts”

Ett verkligt exempel är Scandinavian Airlines, SAS. Efter att interna studier hade identifierat en stor potential för att förbättra kommunikationen mellan flygbesättningen och markpersonalen blev SAS en av pionjärerna med att introducera vår molnbaserad PTT lösning GroupTalk på alla sina flygplatser i Sverige 2006, följt av Norge 2008 och i Danmark 2011, inklusive partnerflygbolag som CityJet 2017, Xfly 2021 och JetTime 2023. SAS och partners har under åren anammat vår moderna Push to Talk over Cellular tjänst som idag omfattar mer än 10 000 GroupTalk användare, resultatet kan bara beskrivas som fantastiskt.
 
Lösningen har förbättrat kommunikationen i vändningsprocessen för SAS med resultat som:
 • Förbättrad punktlighet
 • Förbättrad konkurrenskraft
 • Minskad kostnad
 • Engagerad personal och förbättrad arbetsmiljö
Avkastningen på investeringen (ROI) har varit exceptionell och SAS har blivit det mest punktliga flygbolaget i Europa. SAS hävdar att valet av PTT lösning (GroupTalk) är en av de bästa investeringarna som flygbolaget någonsin gjort – inte bara ekonomiskt utan också ur kund- och medarbetarnöjdhetssynpunkt. SAS har också gett sina piloter och markpersonal ett världsomspännande WiFi pass, vilket ger dem tillgång till 15 miljoner hotspots runt om i världen. Flygbolaget har blivit "pappersfritt" till förmån för iPads på sina flygdäck. Här ser vi flera nya teknologier som samverkar; (iPass) WiFi åtkomst möjliggör PTT kommunikation. Smartphones används för att dela information och status med både röst och text för att förbättra noggrannhet, spårbarhet och effektivitet i kommunikationen. Textbaserad kommunikation ger spårbarhet och tydlighet till PTT för en oslagbar kombination. Automatiserad maskin till maskin kommunikation (M2M) vinner också popularitet som ett komplement till PTT, t.ex. för statusuppdateringar som ombordstigning och tankning klar.
 

Flygindustrins framfart

Den globala flygindustrin växer snabbt. Trafikvolymerna har under många år ökat med cirka sex procent per år, vilket motsvarar en fördubbling av trafiken vart 12:e år. Nya flygbolag och billigare biljetter, förbättrade passagerarupplevelser både på och utanför flygplanen, ett förändrat konsumentbeteende som gynnar upplevelser och flygresor bidrar alla till denna positiva trend som vi (och experter som IATA) förväntar oss kommer att fortsätta.
 
På andra sidan myntet – om det finns en sådan – har vi städer, flygbolag och flygplatser överraskade av den förvånansvärt höga efterfrågan på flygtrafiken och nödvändigheten av strängare säkerhetsåtgärder. Flygplatserna har blivit överbelastade. Ökad konkurrens och digitalisering pressar vinsterna och accentuerar behovet av lägre utgifter.
Branschen kännetecknas av låga vinstmarginaler, till stor del på grund av konkurrens från lågprisflygbolag, som nu står för en fjärdedel av världsmarknaden. Den ökande konkurrensen tvingar flygbolagen att fokusera på effektivare logistiska lösningar, kostnadsbesparingar och smartare kundinteraktion. Branschtillväxten innebär också fler och större flygplatser, vilket i sin tur kräver ökad effektivitet och smartare lösningar på marken, för att upprätthålla viktiga framgångsfaktorer som punktlighet och snabb omställning.
 

Föråldrade vändningsrutiner

En viktig faktor för punktlighet inom flyget och effektiv användning av flygplan är den framgångsrika koordineringen av vändningsprocessen vid gaterna, det vill säga processen att lasta, lossa och serva ett flygplan. Denna process, normalt mellan 25 minuter upp till en timme, är ett tidskritiskt lagarbete, baserat på effektiv kommunikation.
Men de flesta i markpersonalen på flygplatser runt om i världen använder fortfarande traditionella och föråldrade komradiosystem (walkie talkies) med en tillfällig knapp för att växla från röstmottagningsläge till sändningsläge, när kommunikation pågår mellan flygbesättningen och markpersonalen. Att kontrollera antalet användare och tillhörande kanaler är komplicerat och tidskrävande. Ganska ofta kan du också märka människor som skriker och gör gester för att försöka kommunicera med varandra i denna säkerhetskritiska arbetsmiljö. Dessa är uråldriga och ineffektiva kommunikationsverktyg, inte lämpliga för en bransch som vill ligga i den tekniska framkanten, med målsättningen att vara smidig och effektiv och lönsam. Kom ihåg att ett flygplan bara tjänar pengar när det är i luften!
 

PTT har flera fördelar:

 • Det är en molnbaserad lösning som möjliggör kommunikation direkt via användarens smartphones (och surfplattor/laptops).
 • PTT möjliggör enkel och säker kommunikation mellan anställda genom att trycka på en enda knapp.
 • Den använder befintliga mobila nätverk, utan att behöva bygga och underhålla ditt eget nätverk.
 • Ljudet är mycket tydligare än walkie talkies vilket minskar sannolikheten för missförstånd.
 • Administratören kontrollerar enkelt antalet användare, tillhörande kanaler och åtkomst.
 • Lösningen kan inkludera knapptillbehör som akustiska headset och Bluetooth baserade PTT knappar (dvs handsfree).
 • Det är säkert.
 • Det är en kostnadseffektiv lösning (billig att köpa och installera – och kan även återanvända befintliga investeringar i komradiosystem)
Viktigast av allt är att lösningen är väldigt enkel att använda. Under en vändningsprocedur kopplar flygbesättningen sina mobiltelefoner och surfplattor till PTT gruppen som motsvarar den faktiska gaten. Markpersonal går med i samma PTT grupp med sina komradiosystem eller smartphones och kommunikation etableras mellan alla funktioner för att vända flygplanet på det mest effektiva och säkra sättet. Att få tjänsten levererad som en hanterad tjänst baserad på en tjänsteplattform gör att leverantören ansvarar för drift och support av tjänsten samt säkerställer att tjänsten levereras enligt det stipulerade Service Level Agreement (SLA).
 

Tidsbegränsat och definierat projektverktyg

Flyg är kanske den bransch som kan dra de mest uppenbara fördelarna av de nya avancerade PTT gruppkommunikationslösningar. Men PTT har också fått intresse från organisationer i andra branscher där omedelbar gruppkommunikation är avgörande, som säkerhet, bygg/infrastruktur, energi och detaljhandel.
Allt fler företag uppskattar att de nya lösningarna är kostnadseffektiva, skalbara och flexibla, som gör att personal i olika storlekar kan kommunicera utan att behöva göra stora nyinvesteringar i kommunikationssystem.
 
Att kunna länka samman människor som arbetar tillsammans i vad som kan beskrivas som "tidsbegränsade och tydligt definierade korta projekt" i ett användarvänligt kommunikationsnät ger dem en möjlighet att dela information och resurser på ett sätt som de inte har kunnat göra med sina tidigare traditionella kommunikationsenheter.
PTT lösningar baserade på standardsmarttelefoner och surfplattor/bärbara datorer gör uppgiftsgruppskommunikation snabbare, mer flexibel, säker – och inte minst – mer kostnadseffektiv. Det kan vara den enskilt mest effektiva och fördelaktiga åtgärden som flygbolag och flygplatser kan genomföra i sin strävan efter förbättrade tjänster och lägre kostnader.