Bild på naturkatastrofer som bränder, översvämningar och jordskred

När naturkatastrofer slår till är gruppkommunikation livsviktigt

okt 17, 2023

Se hur den Holländska polisen använder GroupTalk som backup lösning här Kontakta oss här för mer info

Oförutsedda händelser i en föränderlig värld

Vi lever i en föränderlig värld och oförutsedda händelser inträffar titt som tätt, såsom naturkatastrofer, större olyckor men även udda företeelser som terrorattacker och pandemier. När stormar, kraftiga skyfall med översvämningar, jordbävningar eller bränder drabbar vårt land så utsätts invånarna för fara och det skapar störningar i vårt samhälle.

Effektiv gruppkommunikation räddar liv och minimerar skador

En av de största utmaningarna när det gäller att hantera insatser vid katastrofer som involverar olika yrkesgrupper, avdelningar, frivilligorganisationer, intern och extern personal och privatpersoner är kommunikation. Hur ska en kommun eller stad kunna etablera  kommunikationsgrupper som omfattar alla personer som är inblandade i sådana insatser på ett snabbt och säkert sätt?

Samhällsviktig verksamhet som polis, räddningstjänst och brandkår kommunicerar via Rakel Tetra kommunikationssystemet i Sverige (Nødnet i Norge, Virve i Finland, C2000 i Nederländerna, m.fl.), men hur ska andra personer som ingår i insatserna kunna ta del av informationen? 

Här kommer GroupTalk in i bilden. Sedan 2006 har vi på GroupTalk stöttat olika professionella organisationer med vår tjänst för gruppkommunikation genom Push to Talk. En komradiolösning i mobilen som är baserad på öppna nätverk (3G/4G/5G och Wi-Fi) och används på vanliga smartphones. Vår tjänst är betrodd av en mängd kunder och branscher, inklusive Holländska polisen, Missing People, Save and Rescue Sweden och många företag.

Med GroupTalk kan alla deltagare vid krissituationer få tillgång till information på ett säkert, snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt från sin egen smartphone. 

Vi vill erbjuda er kommuner vår tjänst GroupTalk, en app som ger Push to Talk gruppkommunikation via smartphones. Med GroupTalk kan användare med Android och iPhone delta i gruppchattar med tal och text. Ledningscentraler kan koordinera flera grupper samtidigt och följa användarnas positioner på en karta, vilket underlättar insatsen. Lösningen använder dags licenser för att alltid vara tillgänglig och till en låg kostnad. 

Vi frågade en av många användare av GroupTalk, vad erfarenheten är av tjänsten inom kris och militär tillämpning och fick följande svar: 

“God och säker kommunikation är avgörande vid ledning av både operativ verksamhet och i samband med krishantering på både operativ och taktisk nivå! GroupTalk möter dessa behov på ett utmärkt sätt och har använts både i militär verksamhet och vad gäller säkerhet och beredskapsledning i stora event och företag.”

Terry Stewart Marriott
Säkerhets-/beredskapsansvarig
Major / Sj MP Trl, Norge

GroupTalk är här för att erbjuda kommuner och myndigheter i Norden en enkel och kostnadseffektiv lösning för samarbete i nödsituationer, när det nationella Rakel Tetra kommunikationssystemet inte räcker till.

Ta kontakt med oss för att få en genomgång av GroupTalk tjänsten för era behov, samt för att få hjälp med att komma igång med ett kostnadsfritt test.

Mail: info@grouptalk.com
Tel: +46770820055