GroupTalk fallback C2000 TETRA med Push to Talk

GroupTalk som Backuplösning för den Holländska Polisen

sep 22, 2023

GroupTalk C2000 Fallback möjliggör PTT i kritiskt läge när C2000 TETRA inte fungerar

C2000 TETRA är ett digitalt kommunikationsradiosystem för räddningstjänsten i Nederländerna. C2000 används av mer än 80 000 poliser, brandmän, ambulanspersonal och försvarsdepartementet med tillhörande organisationer. Systemet används 7 dagar i veckan och 24 timmar om dygnet för deras mobila kommunikation. 

C2000 är baserat på TETRA kommunikationsradio och användare kan snabbt dela information verbalt med varandra. Systemet är designat att förbli i drift även under tung belastning, samt att räddningspersonal omedelbart kan nå kontrollrummet med nödknappen på sin komradio. 

Systemet används såväl vid det dagliga arbetet som vid större incidenter och katastrofer. Detta betyder att vid händelse av att C2000 systemet inte fungerar någonstans i landet när som helst på dygnet under årets alla 365 dagar så måste det finnas en reservlösning (fallback / backuplösning) som har samma grundläggande funktionalitet som C2000 TETRA. 

Polisen i Nederländerna lanserade ett europeiskt anbud för en fallback lösning till C2000 i mitten av 2020. I uppdraget ingår att tillhandahålla en molnbaserad Push to Talk tjänst som använder kommersiellt tillgängliga mobilnät (4G / 5G) på Android och iOS smartphones, samt PC Dispatch, med samma grundläggande funktionalitet som C2000 TETRA. 

Kommunikationen ska kunna ske mellan operatörer (PC Dispatcher) och mobilanvändare, samt mellan mobilanvändare sinsemellan.

Fallback lösning ska ha funktionalitet som:

 • Gruppsamtal: en mobilanvändare eller dispatcher väljer en samtalsgrupp, lyssnar på konversationerna i gruppen och kan själv delta och skicka anrop genom att trycka på Push to Talk-knappen.

 • Individuella samtal mellan mobilanvändare och dispatcher.

 • Systemdefinierbara statusmeddelanden för mobilanvändare 

 • Nödsamtal, som initierar ett högprioriterat gruppsamtal som kan avbryta pågående konversationer.

 • Personlarmsfunktion med vilket det är möjligt att larma med prioritet framför annan trafik, samt med medhörning i talgruppen.

 • Samtalsbegäran i form av specifika statusmeddelanden (köfunktion), med olika nivåer av prioritet.

Efter ett noggrant urvalsförfarande tilldelade polisen i Nederländerna kontraktet för C2000 fallback till 2WAY BV i samarbete med GroupTalk i januari 2022. Kontraktet innefattar att tillhandahålla C2000 Fallback med GroupTalk under de kommande fyra åren, med option till förlängning.

GroupTalks verksamhetskritiska Push to Talk tjänst erbjuder kristallklar talkvalitet och mycket hög tillgänglighet. Tjänsten stödjer polisens arbetsprocesser och omfattar den fundamentala funktionaliteten motsvarande C2000 TETRA. GroupTalk används på iOS och Android telefoner samt PC Dispatch på Microsoft Windows PC. C2000 Fallback med GroupTalk används vid det dagliga arbetet samt vid större incidenter och katastrofer när det råder driftstörningar i C2000 TETRA systemet eller på platser där C2000 saknar täckning medan mobilnätet har täckning. 

Primära GroupTalk funktioner i Fallback lösningen är PTT, Personlarm and Positionering

GroupTalk's åtagande innefattar:

 • Tillhandahålla och underhålla en säker Push to Talk tjänst baserad på Software as a Service (SaaS)

 • Hantera och underhålla gränssnitt som är anpassade för polisens tillämpningar

 • Tillhandahålla en Push to Talk tjänst (PTT-app) tillgänglig för polisen och samarbetande organisationer

 • PC Dispatch i webbläsare för PTT samband med mobila användare 

 • Webbaserad administration av tjänsten

 • Tillhandahållande av utbildningsmaterial för användare i organisationerna

 • Vid önskemål tillhandahålls telefoner och PTT-tillbehör som fungerar med GroupTalk tjänsten

C2000 Fallback med GroupTalk är dimensionerat för användning av fler än 65,000 mobilanvändare och 500 PC Dispatchers i 5,000 talgrupper

Tjänsten produktionssattes den 1 juli 2022.