USB-C headset for Push to Talk with GroupTalk app

USB-C Headset för Push to Talk med GroupTalk

aug 31, 2023

Se USB-C headset videon här

Produktnyheter: Förbättrad användarupplevelse för Push to Talk med USB-C headset och GroupTalk appen

Genom att kombinera din Android enhet med ett trådbundet USB-C PTT headset och GroupTalk appen kan användare nu ta del av en enkel Push to Talk lösning med kristallklar röstkvalitet.

Förbättrade arbetsflöden med Push to Talk funktionalitet

Headsetet är plug-and-play, koppla bara in det i USB-C-porten på din telefon och PTT knappen är redo att användas. Öronsnäckan har en SNAP-kontakt som möjliggör enkel utbyte av olika typer av öronsnäckor, akustiska, C-ring, G-hook osv. beroende på din arbetsmiljö.

Detta PTT tillbehör är utformat för att gynna en bred användarbas, som industriarbetare, säkerhetspersonal, hotellbranschen, detaljhandeln och många andra som behöver en bekväm PTT lösning.

Anpassningsbar Funktionsknapp för Förbättrad Säkerhet

Headsetet är utrustat med en PTT knapp och en mångsidig funktionsknapp. Funktionsknappen används för att aktivera GroupTalk funktionen "Samtalsbegäran" (Kö). Användarna har möjlighet att omkonfigurera knappen till andra GroupTalk funktioner som passar deras behov. Till exempel kan funktionsknappen användas för "Personlarm / Överfallslarm", "Upprepa senaste meddelande", "Tonsignalering" och mer. I GroupTalk appen kan användare välja "Inställningar" / "Konfigurera knappar" och ställa in "FN-knapp #1" till önskad funktion.

Snabb installation för omedelbar användning

Så kommer du igång med USB-C-headsetet:

  1. Flytta På / Av knappen till höger
  2. Starta GroupTalk appen på din Android enhet
  3. Anslut SNAP USB-C headsetet till din telefon
  4. Godkänn appens begäran om att använda headsetet
  5. Du är nu redo att använda PTT- och funktionsknapparna på SNAP USB-C-headsetet med GroupTalk

Tips: Tryck på PTT knappen och vänta på startsignalen "pip" innan du talar för att undvika att inledningen av samtalet går förlorad för mottagaren.

Knappar:

  1. Push to Talk (PTT)-knapp
  2. Funktionsknapp #1
  3. På / Av knapp