Textmeddelande i GroupTalk, ett bra komplement till PTT

Textmeddelande i GroupTalk, ett bra komplement till PTT

Textmeddelande är en ny funktion i GroupTalk som gör att alla GroupTalk användare (Android, iOS och PC Dispatch) kan kommunicera med varandra genom text.

I vissa situationer kan ett textmeddelande vara ett utmärkt komplement till Push to Talk. Till exempel kan text användas för att kommunicera en adress till en plats eller ett namn på en person som kan vara svårt att komma ihåg. Text är också praktiskt när man kommunicerar något som inte bör höras av andra. Alternativet textmeddelande kan läggas till i PTT grupper såväl som till privatsamtal för privata textmeddelanden, från användare till användare. 

Det finns vissa konfigurationsalternativ när man ställer in textmeddelanden i GroupTalk. Till exempel kan du ha en PTT grupp som endast Dispatchers kan skicka textmeddelanden i, medan mobilanvändarna bara kan läsa textmeddelandena och inte svara. Detta kan vara praktiskt om du har en Meddelandegrupp med ett stort antal användare som du endast vill ha en envägskommunikation med. 

Ett annat alternativ är att konfigurera vem som kan initiera privata textmeddelanden. Ett bra exempel är att man vanligtvis vill att Dispatchers ska kunna skicka privata textmeddelanden till mobilanvändare, men man vill inte att mobilanvändare ska kunna initiera privata textmeddelanden till Dispatchers. Det blir ett mycket bättre arbetsflöde om mobilanvändare använder funktionen Kö för att kontakta Dispatchern och att Dispatchern initierar ett privat samtal till mobilanvändaren i text eller PTT. 

Att lägga till funktionen textmeddelande till PTT grupper är en kostnadsfri funktion för GroupTalk användare som redan använder PTT grupper. Aktivera funktionen och njut av den!

Obs: Android enheter med Google Play eller iOS enheter kommer att få en push-notis med ljud, att ett nytt textmeddelande har tagits emot i GroupTalk. 
Android enheter utan Google Play kommer att se ett meddelande i GroupTalk appen om att ett nytt meddelande har tagots emot, men det kommer ingen push-notis med ljud. 

Titta på videon för att lära dig hur du aktiverar textmeddelanden i GroupTalk webbadmin.