Bluetooth multi push to talk knapp med kö och person larm

Produktnyhet - GroupTalk Bluetooth Multi PTT Knapp

aug 30, 2023

Klicka här för att se videon Vill du veta mer om Multi Button? Vänligen kontakta oss här

GroupTalk Push to Talk, Personlarm och Kö / Samtalsbegäran från ett PTT tillbehör

GroupTalk möjliggör att du och dina kollegor kan kommunicera obehindrat med varandra oavsett var ni befinner er med Push to Talk (PTT). 

Gruppkommunikation med PTT möjliggör snabb och pålitlig kommunikation mellan två eller flera personer i realtid. Genom en knapptryckning kan GroupTalk användaren omedelbart tala i PTT gruppen och förmedla information. Detta sparar värdefull tid och underlättar ett effektivt informationsutbyte. 

För att uppnå den absolut bästa användarupplevelsen av GroupTalk tjänsten från din telefon rekommenderas ett PTT tillbehör. Vi lanserar nu det perfekta PTT tillbehöret för snabb och effektiv gruppkommunikation. Vår nya Bluetooth Multi PTT knapp skapar möjligheten till ett effektivare och säkrare arbetssätt där du och dina kollegor kan använda GroupTalk funktionerna Push to Talk, Kö / Samtalsbegäran och Personlarm direkt från tillbehöret. Se videon nedan för att förstå hur detta fungerar i det verkliga livet!

Kö / Samtalsbegäran låter GroupTalk användare begära återkoppling från PC Dispatcher (tex. larm eller ledningscentral) utan att störa centralens arbetsflöde.

Det är ganska vanligt att den mobila arbetaren behöver assistans från en PC Dispatcher, men att svaret inte är så brådskande. Det kan också vara så att bara ett par PC Dispatchers hanterar hundratals mobila arbetare.

I sådana scenarier är det att föredra om mobilanvändarna inte ringer eller kontaktar PC Dispatchern direkt med PTT. Istället när användare behöver prata med samordnaren hamnar de i en kö genom att trycka på kö-knappen i GroupTalk appen. PC Dispatchern kan hantera kön och vidta lämpliga åtgärder för varje kö ärende och återkoppla till användarna på det mest effektiva sättet. Kö systemet kan också användas för att informera PC Dispatchern om status för en användare. Till exempel att en lastbil är tillgänglig för ett nytt jobb eller att en taxi är ledig.

Larma omedelbart dina kollegor och / eller en larmcentral när hjälp behövs, med realtidsuppdatering av din GPS positionering och medlyssning för ökad säkerhet.

För att öka personalens säkerhet kan överfallslarm / personlarm användas, även personlarm vid ensamarbete. Larmkonfigurationen hanteras centralt i webbadmin och skjuts ut till användarens telefon. Olika säkerhetsfunktioner kan aktiveras när ett person larm utlöses, till exempel skicka SMS, automatisk uppringning för full duplex kommunikation eller medhörning över IP, realtids positionering och överfallslarm till kollegornas telefoner med GroupTalk app och på PC Dispatcher på larmcentral.

Överfallslarm / personlarm kan konfigureras till att förbli aktivt tills att det har återställts av en auktoriserad användare. I detta fall rapporterar användarens telefon kontinuerligt sin position för att göra det möjligt för en larmcentral med PC Dispatch att följa enhetens position i realtid. Person larm kan också visas i kollegors GroupTalk app.

Dessa tre funktioner som du finns tillgängligt i ett enda PTT tillbehör skapar möjligheten till realtids gruppkommunikation där du snabbt kan nå ut med viktig information och instruktioner vid nödsituationer eller kritiska händelser. Tala, skicka en samtalsbegäran eller larma, från en enda enhet. Detta medför också en ökad trygghet för arbetsteamet som vet att hjälp finns att få bara en knapptryckning bort. 

Knappar:

 • PTT Knapp: Tryck och håll in, prata och släpp
 • Personlarm: Tryck och håll knappen intryckt i 3 sekunder, ett nödlarm kommer att göras till Mobilanvändarna och PC Dispatchern
 • Kö: Tryck på knappen, en ticket kommer att skickas till PC Dispatcher
 • Volym / Kanal: Tryck på knapparna för att ändra volym eller kanal

Använd Bluetooth PTT knapp med headset:

 • PTT knappen kan användas i kombination med trådbundna eller trådlösa Bluetooth headset.
 • När du använder ett trådbundet headset kommer knappen på headsetets kabel att användas för att styra telefonsamtal (mediaknappen), och Bluetooth knappen kommer att användas för att styra PTT funktionen i GroupTalk.
 • På Android telefoner kan GroupTalk konfigureras i Inställningar » "Prioritera telefonsamtal. Stäng av GroupTalk under telefonsamtal". Som standard är denna inställning INTE markerad, vilket innebär att ett talanrop kommer att avbryta telefonsamtalet, vilket vanligtvis är mycket lämpligt.
 • Om alternativet "Prioritera telefonsamtal" är markerat, kommer talanropet att stängas av om användaren är i ett telefonsamtal.
 • På en iPhone finns inte alternativet att avbryta telefonsamtal tillgängligt, och GroupTalk kommer alltid att vara avstängt om användaren är i ett telefonsamtal.

Viktiga Tips:

 • Om du trycker på PTT knappen och börjar prata innan "pipet" kommer den delen av konversationen att förloras av mottagaren.
 • GT-PTT har ett inbyggt CR2032-batteri som kan bytas ut.
 • Om GT-PTT knappen har varit utom räckhåll från telefonen och förlorat Bluetooth anslutningen. Tryck på PTT knappen en gång så ansluts den igen.

Tekniska Specifikationer:

 • Push to Talk (PTT) knapp
 • Kö knapp
 • Personlarm knapp
 • Kanal - / Kanal + knappar (iOS)
 • Volym - / Volym + knappar (Android)
 • 6-12 månaders batteritid