GroupTalk PC Dispatch 2 panic alarm personal alarm status private call and PTT

Ny och förbättrad GroupTalk PC Dispatch version 2

Se GroupTalk PC Dispatch videon här!

Den nya GroupTalk PC Dispatchern är ett stort framsteg när det gäller användargränssnitt, flexibilitet och funktioner.

Titta på vår nya GroupTalk PC Dispatch version 2 video nedan och se hur den fungerar i praktiken!

Du kommer omedelbart att märka den flexibla layouten för den nya Dispatchern, där paneler kan läggas till, flyttas, ändra storlek, namnge och anpassa efter ditt arbetsflöde. Det finns paneler för PTT grupper, kontakter, tickets och platser. Se illustrationen ovan.

Nya och förbättrade paneler för PC Dispatch version 2

Grupp panel
Du kan ha olika paneler för PTT grupper som visar ett filtrerat urval av grupper, favoritgrupper eller alla grupper. Broadcast mode för att sända till flera grupper samtidigt stöds. Du kan anpassa grupper panelerna som du vill beroende på ditt arbetsflöde, du kan även namnge grupper panelerna enligt dina preferenser.

Position panel
Position panelen används för att visa positionen av användare i valda PTT-grupper eller specifika användare. Kartan har tre olika vyer: Standard, Satellit och en alternativ vy. Panelen skapar möjlighet till ett snabbt, säkert och effektivt arbete när man assisterar kollegor i utsatta situationer, gör PTT-samtal eller realtidspositionering vid överfallslarm / person larm eller assistansbegäran från användare.

Kö-anrop panel 
Kö-anrop panelen är ett köhanteringssystem för assistansbegäran och överfallslarm från användare. Kö-anrop används vanligtvis för att begära kontakt från Dispatchern eller för att informera Dispatchern att en användare är ledig för en ny arbetsuppgift. En operatör kan med ett enda klick välja ett kö-anrop och vara redo att initiera ett PTT samtal. För utsatta och farliga situationer har vi funktionen Listen In, vilket innebär att operatören automatiskt kan höra vad som pågår på plats genom medhörning och kan utifrån situationen tillämpa förstärkning.

Kontakt panel
Kontakt panelen är en lista över användare som Dispatchern har åtkomst till. I kontakt panelen kan du se om användare är online, visa dina favoritkontakter och enkelt initiera privata PTT samtal eller textmeddelanden. Användare kan ställa in sin Status och använda Call Sign (nätverksnamn / anropsnamn) för att underlätta kommunikationen. Statusen för en mobilanvändare kan ändras både av Dispatchern och mobilanvändaren själv.

Nedan följer en lista över några av de nya / förbättrade funktionerna:

Bättre kommunikation för företagare med PC Dispatch version 2

Upprepa meddelande & Senaste talare 

  • De senaste inkommande grupp- och privata samtalsmeddelanden är nu tillgängliga per PTT grupp. Tryck på motsvarande upprepningsikon för att spela upp meddelandet igen.
  • Den aktuella talaren och den sista talaren visas nu i den översta fältet i dispatchern, tillsammans med PTT gruppnamn, användarnamn och tiden som har gått sedan meddelandet.
  • Alla senaste meddelanden tas bort från Dispatchern när man går offline eller stänger fliken Dispatcher. När du går online igen finns inga senaste meddelanden sparade från tidigare.

Kösystem, köstatus och köanrop

  • Köstatus visas i det översta fältet i Kösusyem panelen, inklusive antal ovalda köanrop och valda köanrop.
  • Ny inställning för att automatiskt gå med i PTT gruppen vid val av köanrop.
  • Meddelar en varning när du väljer att gå offline om du har en vald köanrop.
  • Nio nya aviseringsljud att välja mellan för inkommande köanrop.
  • Dispatcherns användargränssnitt kommer ihåg layouten från tidigare använing och visa vart anropspanelen låg vid senaste inloggning. 
  • Köanropsfiltrering är nu lättare att konfigurera med sök- och organisationsfilter.

Textmeddelande som komplement till röstmeddelanden

I vissa situationer behövs ett textmeddelande för att komplettera röstmeddelanden. Till exempel om en mobilanvändare måste rapportera in ett fynd med får inte avslöjas genom att personens röst hörs är textmeddelande är viktig funktion. Textmeddelanden är en funktion i GroupTalk som kan läggas till PTT grupper såväl som till privata samtal. Denna funktion låter PC Dispatch användare såväl som mobilanvändare på Android och iOS kommunicera med varandra med hjälp av text. Meddelanden kan begränsas så att en Dispatcher måste initiera meddelandet i ett privat samtal. PTT grupper kan ställas in på "endast lyssna" så att endast Dispatchers kan skicka meddelanden och mobilanvändarna bara kan läsa och inte svara (bekvämt för grupper med ett stort antal användare).

HID kompatibla tillbehör med PC Dispatch version 2

Dispatchern stöder USB tillbehör med flera knappar. De externa fysiska knapparna kan konfigureras för att aktivera PTT i olika grupper, välja en ticket osv.

SKU 725 USB PTT Button quad for PC Dispatch

 

Titta på videon nedan för att lära dig hur du använder en USB bordsmikrofon med GroupTalk PC Dispatch. 

SKU 714 Desktop Mic