Säkerhetsvakt med GroupTalk komradio med Push to Talk

Modern PTT teknik för säkerhetsbranschen

sep 19, 2022

Säkerhetsbranschen drar nytta av ny Push to Talk teknologi

Efterfrågan på säkerhet ökar, men de flesta säkerhetsföretag använder fortfarande föråldrade interna kommunikationssystem baserade på tvåvägsradio (walkie talkies), vilket inte lämpar sig för en modern konkurrensutsatt bransch med låga marginaler. Det finns en enorm potential att förbättra kommunikationen mellan väktare och poliser i ett säkerhetsteam ute på fältet med modernare, men enkla och användarvänliga tekniker.

Effektivisera kommunikationen med PTT-teknik för säkerhetsbranschen

"Det är dags att överge de gamla walkie talkie lösningarna och ersätta dem med mer moderna kommunikationslösningar baserade på digitala modeller som Push to Talk (PTT) över mobiltelefoner, en tjänst som tillåter användare att använda sina egna smartphones med obegränsad räckvidd via de befintliga mobil- och WiFi-näten ”, säger Magnus Hedberg, VD för Group Talk, en svensk ledande leverantör av yrkesgrupper och röstkommunikationstjänster, som också blev medlem i det svenska fackförbundet SäkerhetsBranschen.

En god samordning och sammankoppling mellan väktare och ledningscentraler vid patrullering är en viktig faktor för att kunna bedriva en säker och effektiv säkerhetstillsyn. Detta är särskilt viktigt när det gäller att övervaka stora områden som köpcentrum, hotell, flygplatser, evenemangslokaler, logistikcenter etc. Men en majoritet av dem som arbetar med säkerhet idag använder fortfarande traditionella och föråldrade tvåvägsradioapparater (walkie talkies) med en tillfällig knapp för att växla från röstmottagningsläge till sändningsläge för kommunikation.

"Det är gamla och ineffektiva kommunikationstekniker, inte lämpliga för en bransch med låga marginaler, en bransch som samtidigt också måste ligga i framkant av tekniken, men också måste vara säker, flexibel, effektiv och lönsam", säger Magnus Hedberg.

Moderna digitala kommunikationslösningar är säkra och billiga
Fram till nu har utvecklingen av effektiva kommunikationsverktyg varit mycket kostsam och komplicerad. I vissa fall hade tekniken också blivit föråldrad innan den skulle rullas ut. För mindre säkerhetsföretag har det inte ens funnits ett alternativ. För de flesta av dem har det av ekonomiska skäl varit praktiskt taget omöjligt att få till ett modernt kommunikationssystem med obegränsad geografisk täckning.

Nu finns det moderna kommunikationslösningar baserade på digitala modeller som Push to Talk (PTT) över mobiltelefoner, GroupTalk.

Push to Talk (PTT) möjliggör enkel och säker kommunikation mellan kollegor med en enda knapptryckning. Lösningen är molnbaserad och kommunicerar direkt via användarnas smartphones (och surfplattor/laptops). Lösningen är säker och ljudet är enormt mycket tydligare än walkie talkies, vilket minskar risken för missförstånd.

Säkerhetsföretag förbättrar övervakning med kostnadseffektiv PTT-lösning

PTT använder det befintliga mobilnätet 4G / 5G och WiFi, utan att behöva bygga och underhålla sitt eget nät, och är därför extremt kostnadseffektivt. Det går snabbt att rulla ut en PTT lösning, även för tiotusentals användare och administrationen är enkel och flexibel. Vissa säkerhetsföretag ligger dock i framkant och har redan anammat användningen av smartphone eller handdator med appar för att effektivisera väktarnas rapporteringsprocedur. Att lägga till PTT är ett naturligt steg i att fortsätta förbättra kommunikationen, förklarar Magnus Hedberg.

"Säkerhetsföretaget som implementerat PTT lösningar har sett positiva effekter i form av förbättrad säkerhetsövervakning, förbättrad konkurrenskraft, minskade kostnader, engagerad personal och bättre arbetsmiljö", avslutar Magnus Hedberg på GroupTalk.