Människor från Missing People som letar efter försvunna människor med hjälp av GroupTalk komradio

Missing People

apr 19, 2024

Missing Peoples sökinsater efter försvunna personer med GroupTalk tjänsten

Missing People är en svensk ideell organisation som har varit verksamma sedan 2012 då de grundades i Göteborg. I dag är Missing People en rikstäckande organisation med ett tjugotal regionala avdelningar runtom i landet. Kärnan i organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet efter försvunna personer. 

Varje år polisanmäls närmare 26 000 personer som försvunna i Sverige. Missing Peoples arbete för att hitta försvunna personer handlar om att hjälpa polis, anhöriga och andra hjälporganisationer till att tillsammans publicera efterlysningar och arrangera sökinsatser efter försvunna personer. 

Vid en aktuell sökinsats tar den regionala avdelningen där personen sist sågs över kontakten med de anhöriga och planerar samt genomför olika sökinsatser. Beroende på vart personen sist sågs kan platsen där sökinsatsen äger rum vara av svår terräng, till havs eller på avskilda platser. För att veta om den försvunna personen har hittats eller om dennes tillhörigheter är funna behöver sökinsatsledaren kommunicera ut informationen samtidigt till en stor grupp människor som kan befinna sig på platser där komradio nätverket inte alltid är den bästa. 

Push to talk kan effektivisera sökinsatsen av försvunna personer

Vi på GroupTalk värdesätter Missing People arbete och tycker att de fyller en viktig funktion i samhället med sitt arbete och med sitt medmänskliga engagemang. Därför har vi på GroupTalk sedan 2015 sponsrat organisationen både finansiellt och med GroupTalk tjänsten i samband med deras sökinsatser för att hitta försvunna personer. 

Med hjälp av GroupTalk appen kan de personer som ingår i sökinsatsen tala med varandra i grupp, i så kallade Push to Talk (PTT) grupper från sina Android och iOS Smartphones. GroupTalk tjänsten gör det möjligt att klicka på en enda knapp, tala ut till ett obegränsat antal PTT användare i säkra och privata talgrupper och sköta sökinsatsen effektivt med kristallklart ljud. En stor fördel med GroupTalk är att användarna hos Missing People kan använda sina egna Smartphones som walkie talkies och med i princip obegränsad räckvidd över de befintliga 3G / 4G / 5G mobilnäten under sina uppdrag. 

Vi på GroupTalk vill vara med och stötta Missing Peoples vision som lyder: ingen ska försvinna utan att hittas.

Missing People diploma