Ett rum med människor med texten känn dig trygg på jobbet

GroupTalk Personlarm

mar 10, 2023

Boka en demo här

Känn dig trygg på jobbet med GroupTalk - Vi erbjuder ett säkert och flexibelt överfallslarmsystem som kan konfigureras för att möta ditt företags behov.

Att känna sig trygg på jobbet är avgörande för mentalt och fysiskt välbefinnande. När medarbetare känner sig trygga och säkra kan de fokusera bättre på sitt arbete, vilket kan leda till ökad produktivitet och arbetsglädje.

I många fall är säkerhets- och ensamarbetare sårbara för attacker eller olyckor, och att ha ett överfallslarm kan göra stor skillnad för deras säkerhet. Överfallslarm är ett viktigt verktyg för dessa arbetare, det är ett snabbt och pålitligt sätt att ringa efter hjälp i nödsituationer. Personlarm kan varna säkerhetspersonal eller räddningspersonal om en incident på några sekunder. Detta kan hjälpa till att förebygga eller minimera skador, eftersom snabba åtgärder ofta är avgörande i nödsituationer. För ensamarbetare kan personlarm ge en känsla av trygghet och sinnesfrid. Att veta att hjälp bara är ett knapptryck bort kan minska ångest och öka självförtroendet när du arbetar ensam.

Eurostats fakta om olyckor i Europa

Det inträffade 3 355 dödsolyckor i arbetet i EU under 2020, en minskning med 53 dödsfall jämfört med året innan. Dessutom inträffade 2,7 miljoner olyckor utan dödlig utgång som resulterade i minst fyra kalenderdagars frånvaro från arbetet. Dessa siffror är ett kollektivt bekymmer. Varje år samlar och sammanställer Eurostat de uppgifter som samlas in av medlemsstaterna om arbetsrelaterade olyckor. De senaste tillgängliga siffrorna gäller 2020, året då pandemin störde arbetslivet Eurostat 2020.

Att känna sig trygg är avgörande för alla anställda. GroupTalk råder alla företag att ha ett säkerhetssystem som gör att deras anställda känner sig trygga på jobbet. För ökat välbefinnande och produktivitet och minskade mänskliga kostnader.

GroupTalk tillhandahåller ett komplett överfallslarmsystem som ger anställda direkt tillgång till säkerhet inom sin organisation och/eller externa säkerhetspartners. Överfallslarmet aktiveras genom att trycka på en ”larmknapp” och är relevant för anställda inom alla branscher. Vi tror att vårt överfallslarmsystem kan vara ett avgörande steg för att minska konsekvenserna av det höga antalet arbetsplatsolyckor.

Överfallslarm / Personlarm 

Vårt personlarm är en larmlösning för anställda som kan uppleva farliga eller obekväma situationer på jobbet. Det kan vara ordningsvakter, poliser, budförare, social-, sjukvårds-, byggnads- och underhållsarbetare som dagligen arbetar i farliga situationer.

Det är en effektiv lösning där användaren kan trycka på en larmknapp för att ringa efter snabb hjälp. Överfallslarmet kan aktiveras via en Bluetooth knapp, en inbyggd knapp på en handenheten eller från GroupTalk appen.

Om ditt företag använder GroupTalks överfallslarm kan alltså ett larm utlösas direkt från varje medarbetares smartphone. Personlarmet kommer att visas och meddelas i GroupTalk PC Dispatch som används av nöd-/operationscentraler och/eller i andra anställdas GroupTalk app.

Platsspårning för nödlarm

När ett överfallslarm utlöses skickas ett textmeddelande automatiskt från GroupTalk radion eller smartphonen och GPS positionsspårning i realtid aktiveras. Platsspårning är en värdefull funktion för många företag. När ett larm utlöses kommer enheten kontinuerligt att rapportera sin plats. Denna funktion gör det lättare att hitta den medarbetare som aktiverat personlarmet.

GroupTalk radion / smartphonen kan också skicka ut ett automatiskt SMS med ett överfallslarm meddelande till förkonfigurerade telefonnummer när överfallslarmet är aktiverat. Meddelandet kan innehålla användarens namn, andra användardetaljer och platsen vid tidpunkten för varningen. GroupTalk förväntar sig att funktioner som platsspårning och automatisk text kommer att underlätta snabbare upplösning av många obehagliga och möjligen farliga situationer.

Många GroupTalk kunder med samarbetsfokus drar redan nytta av det professionella överfallslarm systemet. Vårt mål är att öka säkerheten för varje anställd genom att ge dem möjlighet att använda personlarm. Du kan konfigurera personlarm lösningen efter ditt företags behov.

Få dina anställda att känna sig trygga med GroupTalk, få en kostandsfri provperiod och kom igång med GroupTalk idag!

Se videon nedan och få en förståelse för hur GroupTalk Personlarm fungerar i det verkliga livet!