Olja och gasplattform som står i havet

GroupTalk inom Riggindustrin - Olja, Gas och Vindkraftverk

apr 5, 2023

Se hur Riggindustrin drar nytta av PTT teknologi här!

Gruppkommunikation är avgörande för säkerhet och effektivitet i offshoreindustrin

Olje- och gasindustrin är en av de största sektorerna i världen och genererar uppskattningsvis 5 biljoner dollar i globala intäkter från och med 2022.

Offshoreplattformar / riggar används redan idag för vindkraftverk som producerar förnybar energi, och det är troligt att industrin kommer att fortsätta att utvecklas i denna riktning.

Offshoreriggar är otroliga tekniska bedrifter som spelar en avgörande roll för att möta världens energibehov. Dessa plattformar, som traditionellt används för olje- och gasproduktion, används också till vindkraftverk för förnybar energiproduktion. Processen att få olja och gas från havsbotten till konsumenten kräver en betydande mängd mänskligt arbete. Större oljeriggar kan sysselsätta över hundra arbetare som bor på plattformarna i veckor under perioder.

Optimera säkerheten i olje-, gas-, och vindkraftsindustrin med GroupTalk

Gruppkommunikation är avgörande i offshoreindustrin, där säkerhet, kostnadskontroll och interaktion mellan anställda är centrala element. Offshoreriggar arbetar med varierande tillgång till nätverk och förlitar sig på komradiosystem för kommunikation mellan de anställda. Komplicerad offshoreverksamhet kräver stöd och interaktion med externa resurser, vilket kan göras mer effektivt genom att ansluta offshorebaserade komradiosystem via GroupTalk. Detta tillåter landbaserade resurser (onshore) att kommunicera i grupp med offshorepersonal och ge support och interaktion över radioanslutningen.

GroupTalk erbjuder flera fördelar för offshoreindustrin, inklusive onshore stöd för offshore installationer, minskade resekostnader och koldioxidavtryck samt centralt stöd från specialister. Genom att kombinera komradio och GroupTalk utökas den verksamhetskritiska kommunikationen på riggen till PC- och mobilanvändare på distans, vilket underlättar ad-hoc åtkomst till specialister under incidenter.

Nya nätverk och anslutningsmöjligheter förbättras ständigt, vilket gör det möjligt för offshoreindustrin att digitalisera sin verksamhet och förbättra den digitala arbetsupplevelsen. Ökad användning av moderna smartphones och surfplattor i kombination med nya tjänster är en viktig del av denna process. En mer digitaliserad verksamhet kan bidra till minskade kostnader, ökad effektivitet, bättre säkerhet och minskat resande.

Effektiv kommunikation inom riggindustrin med GroupTalk

Sammanfattningsvis spelar offshoreindustrin en avgörande roll för att möta världens energibehov, och kommunikation är avgörande för dess framgång. GroupTalk erbjuder en molnbaserad samarbetstjänst för gruppkommunikation i realtid som förbättrar effektiviteten, minskar kostnaderna och underlättar bättre gruppkommunikation mellan offshorepersonal och onshoresupport. I takt med att branschen fortsätter att utvecklas kommer digitalisering och användning av förnybara energikällor att spela en allt viktigare roll.

Se vår video om den Digitala Offshore Arbetaren med GroupTalk nedan. Se hur riggindustrin kan digitaliseras och effektiviseras med hjälp av vår moderna Push to Talk lösning.

Referens:
Global Oil & Gas Exploration & Production Industry - Market Research Report