GroupTalks produktnyheter PC Dispatcher, full duplex, group locking och patching

GroupTalk Full Duplex, Group Locking och Patching

maj 19, 2023

Se Full Duplex video Har du frågor om våra produktnyheter? Klicka här

Upptäck våra produktnyheter - Full Duplex, Group Locking och Patching

GroupTalk Full Duplex

I en Full Duplex talgrupp kan alla parter tala och höras av de andra parterna samtidigt utan att trycka på PTT knappen. Full Duplex fungerar som ett traditionellt telefonkonferenssamtal med öppen mikrofon.

Full Duplex kan till exempel användas av kranoperatörer eller vid förflyttning av ett flygplan till en hangar när gruppkommunikation med handsfree är nödvändig. En Full Duplex grupp visas tydligt i listan över PTT grupper genom en ikon med en telefon och en halv jordglob.

GroupTalk stöder kommunikation i Full Duplex grupp för Android- och iOS samt i PC Dispatcher.

Se videon nedan för att se ett användningsscenario för GroupTalk Full Duplex och hur man konfigurerar tjänsten i webbadministratören.

Noteringar:

  • Det finns en inställning för "tidsgräns" för Full Duplex grupper i admin. Vi rekommenderar att sätta den till högst 60 minuter. Användare som inte har lämnat gruppen när tidsgränsen nås kommer att kopplas bort automatiskt från gruppen. Användaren kopplas bort för att undvika onödiga kostnader (det finns en kostnad per minut per användare för full duplex tjänsten).
  • Som standard har en Full Duplex grupp normal prioritet. Om du skannar en PTT grupp måste den skannade gruppen ha högre prioritet än normal (till exempel hög eller nöd prioritet) för att den skannade gruppen ska höras i Full Duplex gruppen.
  • Det går inte att skanna en Full Duplex grupp.
  • Det finns ingen kostnad för att aktivera Full Duplex i GroupTalk webbadmin. Dock finns det en kostnad per användare per minut för den tid som användarna är anslutna till en Full Duplex grupp.
  • Full Duplex stöder för närvarande inte inspelning.
     

GroupTalk Group Locking

Funktionen Group Locking gör det möjligt för GroupTalk Dispatchers att låsa PTT grupper så att användare inte kan ansluta till de låsta grupperna.

Group Locking kan vara användbart när en organisation inte vill att mobila användare ska kommunicera med varandra i en PTT grupp utan en Dispatcher närvarande. Det innebär att Dispatchern har kontroll över vilka grupper som är öppna och tillgängliga för kommunikation och vilka grupper som är låsta och inte tillgängliga för kommunikation.

Låsfunktionen kan också användas som en arbetsmetod. Till exempel, om en incident inträffar på din arbetsplats kan en Dispatcher låsa upp en PTT grupp som ska användas under incidenter och be användarna att ansluta till den. Denna PTT grupp öppnas endast när en incident inträffar, annars är denna PTT grupp låst. Ikonen för Group Locking i Dispatchern är ett öppet / stängt hänglås.

Group Locking funktionen är tillgänglig för alla GroupTalk administratörer och ingår i GroupTalk tjänsten utan extra kostnad, så dra nytta av låsningen om du finner den användbar.

När en grupp är låst kan ingen vara i gruppen. Om användare redan är i gruppen när den låses av Dispatchern kommer de att automatiskt bli utkastade från gruppen. Group Locking aktiveras i GroupTalk admin under PTT grupper / (välj din grupp) / Låsfunktion.

När en administratör aktiverar Group Locking i GroupTalk admin för en specifik grupp låses den gruppen omedelbart som standard. Om det finns användare i gruppen när Group Locking aktiveras i admin kommer användarna automatiskt att bli utkastade från gruppen. När låsfunktionen har aktiverats i admin är det bara Dispatchern som kan låsa upp eller låsa gruppen därefter.

Dispatchern kan se båda lås ikonerna, det vill säga öppet / stängt lås. GroupTalk mobilanvändare ser endast ikonen för "stängt lås" när gruppen inte kan anslutas till. Om ingen låsikon visas i mobilen är gruppen öppen.
 

GroupTalk Patching

Patching gör det möjligt för en Dispatcher att koppla samman två eller flera PTT grupper.

Patching funktionen är tillgänglig för alla Dispatchers och ingår i GroupTalk tjänsten utan extra kostnad, så dra nytta av patching om du finner det användbart.

En Dispatcher kan skapa en patch på samma sätt som de lägger till fler paneler, genom att använda plus ikonen i menyraden. Varje individuell patch har en unik färg för att skilja mellan patchar om Dispatchern har flera patchar öppna samtidigt. Dispatchern kan också döpa om sina patchar.

En grupp kan bara finnas med i en patch. Observera att du bara kan patcha PTT grupper, det är inte möjligt att patcha Full Duplex grupper.

Patchar ägs av den Dispatcher som skapade dem. Alla Dispatchers inom en organisation kan se varandras patchar. Genom att klicka på den blå länk ikonen till höger om gruppens namn visas information om patchens skapare, skapelsedatum och de grupper som ingår i patchen. Dispatchern som äger patchen och andra Dispatchers kan också välja att bryta patchen för att frigöra PTT grupperna.

Varje enskild Dispatcher kan lägga till mellan 2 och 8 PTT grupper i en patch, och varje Dispatcher kan ha upp till 8 aktiva patchar samtidigt. Dispatchern kan koppla samman de grupper de har åtkomst till, inklusive delade grupper från andra organisationer om det är tillgängligt.

Ett exempel på användning av patching av grupper är när en organisation samarbetar över regionala gränser inom landet. När arbetsgruppen förflyttar sig över gränserna kan Dispatchern koppla samman de grupper som behöver höra och kommunicera med varandra för tillfället. Observera att mobila användare inte behöver göra några ändringar när de är en del av en patch, den enda skillnaden är att den patchade gruppen visas som en användare i gruppen, och en länkikon syns på mobilskärmen.

Notera: En patch är inte tidsbegränsad. Om Dispatchern som skapade patchen går offline förblir den aktiv i GroupTalk tills att någon bryter patchen.