Femte generationens mobilnät: 5G

Femte generationens mobilnät: 5G

Från 80-talet med 1G mobilnät förbereder vi oss nu inför nästa generations nät, 5G. Den nya tjänsten är redan tillgängliga för många och potentialen i den nya tekniken kommer att påverka oss både personligt och affärsmässigt.

Sedan vi levererade vår första PTT-lösning redan 2006, har vi diskuterat samma fråga "tänk om mobil-/WiFi-nätverket slutar fungera?" Vi tror att 5G-nätverket kommer att vara en förbättring i alla olika delar vad gäller nätet. Ett publikt 5G-nät kommer att lanseras utöver det befintliga 4G-nätet, vilket innebär att våra kunder får ett ytterligare nät att falla tillbaka på om något händer.

Varför behöver vi 5G?
Den främsta drivkraften för ett nytt nätverk är det ökande antalet online enheter. Sedan 2011 har datatrafiken ökat med 300 gånger. Icke fungerande datanätverk på stora och folkfyllda  områden som en konsert eller sportarrangemang är numera historia. 5G ger utrymme åt digitaliseringsprocessen, vilket gör att alla typer av enheter alltid kan vara online utan att spränga nätverket. 4G-nätverket stöder en maximal anslutningshastighet på 1GBps och 5G stöder 20GBps, vilket innebär att 5G är minst 20 gånger snabbare än sin föregångare. 5G-nätverket kan inom en kvadratkilometer stödja upp till 1 miljon enheter och gränsen för 4G är 2000 enheter, vilket möjliggör både tillväxt av IOT-aktivitet och omfattande mobilanvändning. 5G-nätverket sägs vara upp till 90% mer energieffektivt än 4G, vilket är en viktig egenskap i en värld med begränsade resurser.

Hur kommer 5G att påverka GroupTalk-tjänsterna?
Det mest uppenbara svaret är latency. Sedan vi designade GroupTalk har vi alltid varit intresserade av vår faktiska förpackningsstorlek. För närvarande är ett 10 sekunders GroupTalk-meddelande 30kbit, och ett genomsnittligt GroupTalk-meddelande är 3,5 sekunder långt (mätt som ett genomsnitt av alla meddelanden över våra servrar varje månad). Vi är därför beroende av både mobila enheter och nätverksmöjligheter för att minska latencyn avsevärt. Vi tror att de kommande generationerna av mobiltelefoner och surfplattor kommer att stödja 5G och med detta på plats kommer vår latency att bli ännu bättre. Med alla enheter ständigt anslutna kommer vår förmåga att leverera meddelanden synkront till alla användare i en PTT grupp att förbättras.

Tillgänglighet och säkerhet
Den huvudsakliga förändringen är privata 5G-nätverk och Nätverksdelningsalternativ. Ett privat 5G-nätverk tillåter organisationer att etablera ett privat nätverk på plats, lämpligt för t.ex. sjukhus och industrianläggningar. Det kommer att fungera oberoende av publika nätverk och vara fullt funktionsdugligt även om det publika nätverket skulle gå sönder eller bli indisponerat. Nätverksdelning tillåter operatörer att dela upp sina nätverket i separata nätverk. Organisationer med utökade krav på integritet och säkerhet eller med verksamhet i lantlig miljö kan äntligen välja en samarbetslösning gjord för 2000-talet. Ett privat mobilnät och "top-of-the line" molntjänster är optimalt för de flesta företag.

Latency och Realtid
När smarta mobila enheter är online med möjlighet att kommunicera med varandra räcker det inte med ett snabbt 5G-nät. Enheter som autonoma fordon är beroende av realtidskommunikation utan latency. I 5G-sammanhang definieras latency som tiden från det att användaren har skrivit på enheten tills att 5G-nätverket har upptäckt uppdateringen. Ett sätt att minska latency är att förbättra nätverksdriften och tillgängligheten genom Mobile Edge Computing. Vilket innebär att servrar placeras runt i bärarnätet (basstationerna). Användarförfrågningar lagras och hanteras tillfälligt här, närmare användaren. Kombinationen av 5G-nätverk och Mobile Edge Computing är grunden för realtidsdatorer med 5G.

Kan Push-to-Talk äntligen ersätta 2-vägs radiosystem?
På GroupTalk tror vi inte det för alla system. POC kan fortfarande inte lösa enhet-till-enhet-kommunikation som t.ex. första responders och offshore-arbetare måste arbeta säkert. Ändå tror vi att en kombination av 2-vägs radiosystem och GroupTalk är den optimala lösningen för att täcka säker kommunikation, med omfattande täckning, för operationer i extrema miljöer. För alla andra representerar 5G-introduktionen ytterligare ett giltigt skäl till att tänka om kommunikationslösningen och dra nytta av en 2000-talslösning.