Silva Green Fuel, Longrange Networks, Pepperl & Fuchs, Ecom, GroupTalk

En framgångssaga tillsammans med Silva Green Fuel

feb 3, 2023

Från träflisor till bränsle. Forskning och utveckling inom nyenergi är viktigt i en förorenad värld – brist på energi och en överproduktion av avfall.

Avancerat biobränsle är ett viktigt bidrag till koldioxidutsläppen inom transportsektorn. Silva Green Fuels uppdrag är att producera bränsle från råvaror som inte kan bli livsmedel, såsom avfall, rester och cellulosahaltigt material. En fullskalig produktionsanläggning baserad på Silva Green Fields teknologi kan minska utsläppen från transportindustrin med 250-375 ton CO2 per år, baserat på rå material (avfall) från skogsindustrin. Avancerat biobränsle framställt av skogsavfall ger en minskning av utsläppen med upp till 95 procent, jämfört med naturligt förfall.

I den innovativa och komplicerade processen att omvandla biologiskt avfall till bränsle finns ett behov av explosionssäker utrustning, i linje med kraven för andra traditionella olje- och gasanläggningar. Hållbara handhållna enheter och en kraftfull samarbetstjänst, allt med stöd av lokal expertis och kunskap, var målet för Silva Green Fuel produktionsanläggning när man utvärderade lösningar, säger Joakim Svaeren, Operation Manager på Silva.

Explosionssäker lösning för mobila arbeteare i ATEX-miljö

Silva valde att lita på Ecom Pepperl+Fuchs och deras Smart-Ex02 Android Atex Smartphone, GroupTalks Business Critical Push to Talk (PTT) samarbetstjänst och ATEX hörselkåpor från Sensear. Alla konfigurerade och stöds av den lokala kommunikationsspecialisten Longrange Network AS.E-com Pepperl & Fuchs Smartphone ATEX EX02 med Sensear hörselkåpor med Push to Talk

Resultatet är en lösning med explosionssäker utrustning och en samarbetstjänst som möter behoven hos Silvas mobila arbetare i deras ATEX klassade arbetsmiljö.

Om partnerskapet:
Silva Green Fuel DA

Bolaget ägs till 51 procent av den norska kraftproducenten Statkraft och 49 procent av Svenska skogsbolaget Södra. Silva Green Fuel producerar andra generationens biobränsle som kan bidra till minskade utsläpp av CO2 för transportsektorn.
För mer information besök: Silva Green Fuel

Longrange Networks Norway AS
Är ett norskt företag som erbjuder "turn-.key" kommunikationslösningar till företag. Omfattande erfarenheter av olika kommunikationslösningar säkrar kunderna en optimal setup för sin verksamhet. Att kunna luta sig mot leverantörer med djup produktkunskap och lång erfarenhet från liknande installationer är avgörande, säger Mats Hegna, VD för Longrange Networks Norway AS.
För mer information besök: Longrange Networks

Pepperl+Fuchs
Pepperl+Fuchs är en pionjär och innovatör runt om i världen inom elektriskt explosionsskydd och sensor teknik med dess automatisering och banbrytande teknik. De arbetar med säkerhet och tillgänglighet inom olja och gasproduktion, utrustning till exempel naturgasproduktion, råoljeraffinering och naturgas prospektering, där dess ATEX (ATmosphere EXplosible) certifierade utrustning används i prospekteringsplattformar, rörledningar och raffinaderier.
För mer information besök: Pepperl+Fuchs

GroupTalk
GroupTalk tillhandahåller marknadsledande Push to Talk, Personlarm / Överfallslarm och Textmeddelande funktioner för gruppsamarbete för företag och public service kunder, för att öka effektiviteten och säkerheten för mobila arbetsstyrkor.
För mer information besök: GroupTalk