Delning

"Kommunikation mellan organisationer"

I scenarier där två eller flera GroupTalk-organisationer vill dela en nätverksresurs som PTT-grupper, larm, positioner, mm, erbjuder vi en delningsfunktion som gör det möjligt för företag att ställa in delning av resurser efter behov.

Typiskt vill ett företag med personal arbetande i utsatta miljöer ha en certifierad larmcentral för att hantera sina överfallslarm. På en typisk byggarbetsplats finns arbetare från flera enterprenörer och att dela PTT-grupper är ett effektivt sätt att hantera "radiokommunikation".

Delning